Wartość rynku pożyczek sięgnęła 2,7 mld zł w 2013 r.

2013 r. był czwartym okresem wzrostu wartości udzielonych pożyczek. Od 2010 roku liczba sprzedanych pożyczek, liczona dla całego rynku, rośnie systematycznie ze średnią dynamiką 8 proc. W 2013 r. rynek osiągnął wartość 2,7 mld zł.
Wartość rynku pożyczek sięgnęła 2,7 mld zł w 2013 r.

50 zł (CC By Richard Grandmorin)

Rynek pożyczek niebankowych, szacowany na podstawie wartości portfeli pożyczkowych, zanotował jeszcze większą dynamikę średnioroczną na poziomie 15 proc.

>>czytaj też: Rynek firm pożyczkowych można wybielić

Saldo wartości portfela na koniec 2008 roku wyniosło ok. 1,5 mld zł, podczas gdy na koniec 2013 roku 3,1 mld zł. W podobnym tempie jak wartość udzielanych pożyczek, rosła liczba klientów, obsługiwanych przez sektor pożyczkowy – średnioroczna dynamika wyniosła ok.7 proc. – to  1,4 mln klientów.

>>zobacz: Czas na kredyty gotówkowe

Źródło: informacja prasowa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. 

Pełny raport „Sektor firm pożyczkowych w Polsce. Lata 2008-2013” będzie dostępny podczas kongresu sektora pożyczkowego.

(km) 

 

50 zł (CC By Richard Grandmorin)

Tagi


Artykuły powiązane

Cywilizowanie firm pożyczkowych z opóźnieniami

Kategoria: Analizy
Firmy pożyczkowe czeka fala zmian związanych z nowymi przepisami. Podmioty działające w tym obszarze akceptują planowane obostrzenia, spodziewały się bowiem dalej idących regulacji. W ostatniej chwili Ministerstwo Finansów zrezygnowało z wprowadzenia obowiązkowego rejestru przedsiębiorców specjalizujących się w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek.
Cywilizowanie firm pożyczkowych z opóźnieniami

Rozwój rynku FinTech może zwiększyć ryzyko systemowe

Kategoria: Raporty
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) opublikował raport przedstawiający zalety i wady pośrednictwa kredytowego w ramach sektora FinTech. Wskazuje w nim między innymi, że rozwój rynku FinTech może doprowadzić do wzrostu ryzyka systemowego.
Rozwój rynku FinTech może zwiększyć ryzyko systemowe

Oprocentowanie lokat na dnie

Kategoria: Analizy
Koniec cyklu obniżek stóp procentowych sprawia, że stawki oprocentowania depozytów przestały już spadać. Na rynku kredytowym widać oznaki ożywienia. Nie zmienia to jednak faktu, że banki nadal szukają dodatkowych dochodów i podnoszą opłaty za swoje usługi. Szczególnie, że na mocy ustawy ograniczone zostaną przychody z tytułu opłat interchange.
Oprocentowanie lokat na dnie