Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Warszawa chce stać się siedzibą nadzoru bankowego krajów UE

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego musi zostać przeniesiony z Londynu do innego kraj UE. Decyzja zapadnie w listopadzie.
Warszawa chce stać się siedzibą nadzoru bankowego krajów UE

Andrea Enria, szef EBA. (Fot. Roman Jocher)

Osiem krajów UE zgłosiło oficjalne oferty przejęcia siedziby Europejskiego Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA). Są to: Bruksela, Dublin, Frankfurt, Luksemburg, Paryż, Praga, Wiedeń oraz Warszawa.

Kolejny etap to ocena ofert przez Komisję Europejską (KE) na podstawie określonych kryteriów – KE ma na to czas do 30 września. W październiku kraje UE przedyskutują kwestię wyboru nowej siedziby EBA. Decyzja zostanie podjęta w listopadzie, na podstawie głosowania.

EBA jest organem Unii Europejskiej, jej zadaniem jest tworzenie spójnych regulacji ostrożnościowych oraz prowadzenie skutecznego nadzoru nad unijnym sektorem bankowym. EBA zajmuje się identyfikacją i oceną ryzyka dla sektora bankowego w UE – regularnie publikuje raporty o ryzykach oraz stres-testy europejskich banków (testy warunków skrajnych).

 

EBA przyczynia się do:

polepszenia funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego, w szczególności do zapewnienia właściwego, skutecznego i spójnego poziomu regulacji i nadzoru,

zapewniania integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych,

wzmocnienia międzynarodowej koordynacji w zakresie nadzoru finansowego,

zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu i wspierania równych warunków konkurencji,

zapewnienia właściwej regulacji oraz nadzoru w zakresie podejmowania ryzyka kredytowego i innych rodzajów ryzyka oraz

wzmocnienia ochrony klientów.

>>więcej o zadaniach EBA

 

 

Andrea Enria, szef EBA. (Fot. Roman Jocher)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

91 banków z UE może potrzebować 30 mld euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
Uspokoić rynki, ale nie kłamać – taki był cel Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), który przeprowadza stress - testy sektora bankowego UE. Wiadomo już, że urzędnikom będzie trudno wywiązać się z tak postawionego zadania. Wyniki badań budzą coraz większe emocje i słychać obawy, że mogą się one okazać samospełniającymi się przepowiedniami, które doprowadzą do nowych kłopotów europejskich banków.
91 banków z UE może potrzebować 30 mld euro

Banki strefy euro będą musiały uwolnić się od rządów

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pogorszenie sytuacji w strefie euro jest argumentem za radykalnym oddzieleniem banków od państwa. Silne więzy jakie istnieją między systemami bankowymi w różnych krajach są medium, przez które kłopoty przenoszą się z jednego państwa do drugiego. Uniemożliwiają też powstanie jednego, prawdziwego rynku usług bankowych w Europie. Istnienie unii gospodarczej i walutowej wymaga, aby zostały zastąpione przez ponadnarodową strukturę.
Banki strefy euro będą musiały uwolnić się od rządów

Europejski nadzór wyprawi się za kanał La Manche

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nie ma instytucji równie innowacyjnych jak banki, gdy chodzi o omijanie regulacji. Dlatego europejski nadzór SSM zamierza postawić stanowcze warunki instytucjom, które po brexicie będą chciały operować w strefie euro. EBC chce też objąć nadzorem izby rozliczające instrumenty w euro – w Londynie.
Europejski nadzór wyprawi się za kanał La Manche