W kierunku nowego Bretton Woods? NBP wobec wyzwań dla globalnej architektury finansowej i rozwojowej.

Paweł Bagiński

Na konferencji z Bretton Woods w lipcu 1944 r. zdecydowano o kształcie ładu finansowego po II wojnie światowej, w tym o utworzeniu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego – dwóch kluczowych instytucji finansowych współczesnego świata.