Stabilność finansowa. Ambitne zadanie banku centralnego przy ograniczonych uprawnieniach

Olga Szczepańska

Na liście priorytetów NBP na najbliższe lata nie może zabraknąć kwestii związanych ze stabilnością systemu finansowego.