Autor: Obserwator Finansowy

OECD: Zmieńcie politykę tak, żeby opłacało się pracować

Choć Polacy wysiadują pracy długie godziny, to wykorzystanie potencjału ludzkiego jest zaledwie przeciętne ze względu na niski poziom zatrudnienia, zwłaszcza wśród młodych i osób w wieku przedemerytalnym. Polska ma dużą przestrzeń do poprawy sytuacji na rynku pracy.
OECD: Zmieńcie politykę tak, żeby opłacało się pracować

Jose Angel Gurria, sekretarz generalny OECD (CC BY-NC-ND OECD)

Rekomendacje OECD dla Polski

  • Znieść różnice między umowami o pracę a innymi umowami poprzez: jednakowe ich opodatkowanie i oskładkowanie, przedłużenie maksymalnej długości umów tymczasowych, ułatwić procedurę zakańczania zatrudnienia, wprowadzić okres maksymalnego całkowitego trwania umowy tymczasowej w jednej firmie.
  • Zwiększyć finansowanie urzędów pracy, aby mogły zatrudnić lepszych specjalistów i zapewnić żeby wysiłek urzędów był skupiony na pośrednictwie pracy. Promować najlepsze praktyki poprzez porównywanie osiągnięć urzędów pracy.
  • Zaostrzyć kryteria według których przyznaje się status bezrobotnego. Zmniejszyć pasywną pomoc społeczną wprowadzając jako jeden z wymogów częściowe zatrudnienie lub poszukiwanie pracy.
  • Zwiększyć zatrudnienie wśród kobiet poprzez rozwój przedszkoli, szybsze podnoszenie wieku emerytalnego kobiet niż w chwili obecnej. Bacznie monitorować wpływ długoterminowych urlopów macierzyńskich na zatrudnienie  matek.
  • Obniżać koszty wejścia i wyjścia z rynku takie jak procedury zakładania firmy. Skrócić i zmniejszyć koszt procedury ogłoszenia bankructwa.
  • Dokończyć prywatyzację i znacząco obniżyć udział państwa w tych branżach gospodarki, gdzie jest możliwa konkurencja jednocześnie zapewniając należyty nadzór nad pozostałymi firmami państwowymi.
  • Zmienić praktyki w zamówieniach publicznych tak aby wybierać dostawców, którzy oferują najkorzystniejsze oferty raczej niż najniższe ceny. To będzie wymagało podniesienia kompetencji pracowników działów zamówień publicznych tak aby potrafili poradzić sobie ze złożonymi kryteriami wyboru najlepszej oferty.
  • Wprowadzić kadencyjność szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nadzorców poszczególnych branż gospodarki tak aby nie mogli być usunięci przed zakończeniem kadencji, poza przypadkami złamania prawa. Stworzyć niezależnego nadzorcę nad branżą wodociągów i kanalizacji.
  • Zapewnić aby Rada ds. Ryzyka Systemowego była niezależna i dysponowała możliwością formułowania rekomendacji, które byłyby wiążące lub uczestnicy rynku finansowego musieli wytłumaczyć dlaczego ich nie stosują. Zapewnić jasny podział kompetencji między Radą a innymi regulatorami, w szczególności Komisją Nadzoru Finansowego. KNF powinna mieć zachować mandat do wydawania rekomendacji ostrożnościowych.
  • Stworzyć niezależną instytucję, która bada czy założenia budżetowe są realistyczne. Wprowadzić budżetowanie wieloletnie i przyjąć unijną definicję zadłużenia publicznego.

Cały raport na stronie OECD.

Jose Angel Gurria, sekretarz generalny OECD (CC BY-NC-ND OECD)

Tagi


Artykuły powiązane

Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być

Kategoria: Analizy
Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być

Niekorzystną dla kobiet lukę płacową wyjaśnia wiele czynników

Kategoria: Analizy
Niekorzystną dla kobiet lukę płacową wyjaśnia wiele czynników

Nawet w dobrej, niemieckiej gospodarce jest co poprawić

Kategoria: Analizy
Nawet w dobrej, niemieckiej gospodarce jest co poprawić

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac