Odporność sektorów bankowych państw „Inicjatywy Trójmorza”

Eksperci Wydziału UE i Analiz Międzynarodowych DSF NBP

Banki państw TSI odnotowywały wyższe wskaźniki wypłacalności niż przeciętnie w UE dzięki prowadzonej przed pandemią polityce mikro- i makroostrożnościowej, dzięki stosowaniu niższej dźwigni oraz dzięki wyższej rentowności.