Autor: Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, Departament Stabilności Finansowej NBP

więcej publikacji autora Milena Kabza

Nowy standard sprawozdawczości wzmocni stabilność finansową

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego opublikowała raport na temat standardu sprawozdawczości finansowej IFRS 9. Ma on sprzyjać stabilności finansowej i ograniczaniu efektu procykliczności w systemie finansowym, a także prowadzić do poprawy przejrzystości i jakości bilansów banków.
Nowy standard sprawozdawczości wzmocni stabilność finansową

(CC0 pixabay)

IFRS 9 (International Financial Reporting Standard 9) to międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej dotyczący klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych powstały w reakcji na ostatni światowy kryzys finansowy.

Jego przyjęcie będzie obowiązkowe dla wszystkich instytucji finansowych w Unii Europejskiej od stycznia 2018 roku. Zastąpi on dotychczasowy międzynarodowy standard księgowości IAS 39.

Zgodnie z nowym standardem IFRS 9 zasada wyceny według wartości godziwej powinna być stosowana wobec wszystkich instrumentów, jeżeli nie są wyceniane według kosztu zamortyzowanego. Wprowadzenie IFRS 9 nie będzie skutkowało istotnym wzrostem stopnia wykorzystania wyceny według wartości godziwej w UE ze względu na istotną zbieżność zakresów aktywów objętych wyceną IFRS 9 z zastępowanym standardem IAS 39.

Najważniejsza zmiana dotycząca IFRS 9 to przejście od modelu ustalania rezerw na ryzyko kredytowe według (powstałej) utraty wartości do modelu oczekiwanej utarty wartości (expected credit loss, ECL) przy ustalaniu rezerw na ryzyko kredytowe w bankach. Model ECL ma charakter wyprzedzający i będzie stosowany do wszystkich instrumentów wycenianych według kosztu zamortyzowanego i wartości godziwej.

Zastosowanie nowego modelu ma służyć lepszemu i terminowemu rozpoznawaniu strat kredytowych, ponieważ zawiązywanie rezerw na ryzyko kredytowe będzie bardziej wrażliwe na zmiany tego ryzyka. Jednocześnie będzie to wiązało się z koniecznością dostosowania istniejących lub stworzenia nowych modeli wewnętrznych w bankach oraz poprawą bankowych systemów monitoringu ryzyka kredytowego.

Docelowo podejście ECL ma sprzyjać poprawie stabilności finansowej i ograniczaniu efektu procykliczności – przez tworzenie większych rezerw przed kryzysem oraz ich wykorzystanie w czasie kryzysu – oraz prowadzić do poprawy przejrzystości i jakości bilansów banków. Jednocześnie, w przypadku pojawienia się sygnałów o pogorszeniu ryzyka kredytowego, stosowanie metody ECL może spowodować szybki i znaczący wzrost zawiązywania rezerw, co mogłoby mieć charakter procykliczny, ale wówczas do ograniczenia tego efektu można wykorzystać działania makroostrożnościowe.

W raporcie została także przedstawiona analiza wpływu nowego standardu IFRS 9 na politykę kredytową banków wobec przedsiębiorstw, jednak jej wyniki nie są jednoznaczne.

Pełna treść raportu jest dostępna tutaj.

(CC0 pixabay)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Nieprzewidywalne konsekwencje podatkowe nowych regulacji bankowych

Kategoria: Analizy
Nieprzewidywalne konsekwencje podatkowe nowych regulacji bankowych

Stres testy 2018 mogą przynieść wiele zaskoczeń

Kategoria: Analizy
Stres testy 2018 mogą przynieść wiele zaskoczeń

Alokacja kapitału, czyli ile warte są pieniądze banku

Kategoria: Instytucje finansowe
Alokacja kapitału, czyli ile warte są pieniądze banku

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac