Korzyści z polityki makroostrożnościowej widać później niż koszty

Marek Pielach

Jeśli podnosi się wymagania dotyczące wkładu własnego dla kredytów mieszkaniowych, to dla kredytobiorców będzie to niewygodne. Jeśli bankom podnosi się wymóg dotyczący bufora kapitałowego mogą narzekać, że ich koszty rosną. A po kilku latach może się okazać, że te wymogi zapobiegły powstaniu istotnych nierównowag na rynku – mówi Olga Szczepańska, dyrektor Departament Stabilności Finansowej NBP.