Komu dostanie się ukraiński PrivatBank?

Michał Kozak

Nad Dnieprem zapowiedziano prywatyzację znacjonalizowanego w 2016 r. PrivatBanku. Jego nabywca będzie pośrednio kontrolował znaczną część ukraińskiej gospodarki.