KNF: część banków może oddać na dywidendę cały zysk

Banki spełniające oczekiwania nadzorcze co do minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa będą mogły przeznaczyć do 100 proc. zysku na dywidendę w 2017 r. – poinformowała KNF. Komisja wprowadziła dodatkowe kryteria korygujące maksymalny poziom dywidendy dla banków istotnie zaangażowanych w kredyty walutowe.

KNF rekomenduje, by dywidendę do 50 proc. z wypracowanego zysku mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:

– nie realizujące programu naprawczego;

– ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) – ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5 (masterskala – ocena 1 lub 2);

– posiadające dźwignię finansową (LR) na poziomie wyższym niż 5 proc.;

– posiadające współczynnik kapitału T1 na poziomie wyższym niż minimalna wartość tego wskaźnika podwyższona o kapitał bezpieczeństwa, tj.:

— banki OSII – posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) wyższy od 13,25 proc. + 0,75 proc. * add-on + bufor OSII;

— pozostałe banki komercyjne – posiadające współczynnik kapitału Tier I (T1) wyższy od 11,25 proc. + 0,75 proc. * add-on;

– posiadające łączny współczynnik kapitałowy na poziomie wyższym niż:

13,25 proc. + add-on + bufor OSII.

Dodatkowo Komisja rekomenduje, by do 100 proc. zysku mogły wypłacić banki spełniające oczekiwania nadzorcze co do minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa, tj.:

– banki OSII – posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 16,25 proc. + add-on + bufor OSII;

– pozostałe banki komercyjne – posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 14,25 proc. + add-on.

Dodatkowo, banki istotnie zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych, tj. posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5-proc. udział takich kredytów, korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria.

Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego.

Dla banków z udziałem:

– powyżej 10 proc. – korekta stopy dywidendy 20 proc.

– powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy 30 proc.

– powyżej 30 proc. – korekta stopy dywidendy 50 proc.

Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 (kredyty decydujące o wysokości strat banków w przypadku implementacji ewentualnych rozwiązań ustawowych) w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.

Dla banków z udziałem:

– powyżej 20 proc. – korekta stopy dywidendy 30 proc.

– powyżej 50 proc. – korekta stopy dywidendy 50 proc.

„Należy podkreślić, iż bank posiadający nierozdysponowany zysk z lat poprzednich, każdorazowo w sytuacji zamiaru wypłaty dywidendy, jest zobowiązany do notyfikacji tego planu do KNF, gdzie będzie podlegało to indywidualnej ocenie. O taką zgodę mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy” – napisano w komunikacie. (PAP)

mj/

 


Tagi


Artykuły powiązane

Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Kategoria: Instytucje finansowe
Na podstawie danych pochodzących z ankiety prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków komercyjnych pokazujemy, że zmiany postrzeganej pozycji kapitałowej mają wpływ na stosowane przez banki kryteria i warunki, na jakich udzielane są kredyty przedsiębiorstwom.
Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza