Globalizacja rynków a poziom i dystrybucja dochodów

VoxEU

Z naszych badań wynika, że większa swoboda mobilności kapitału nie prowadziła do silnego wzrostu średnich dochodów, natomiast – do wzrostu poziomu nierówności dochodowych oraz obniżenia udziału pracy w dochodzie – napisali eksperci MFW w artykule opublikowanym w VOX UE.