FOR: Lepiej ciąć wydatki niż podnosić podatki

Przyczyną kłopotów w wychodzeniu z kryzysu nie jest polityka zaciskania pasa – wynika z raportu „Economic Growth in the European Union” opracowanego przez ekspertów Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Jest nią polityka zaciskania pasa, która polega przede wszystkim na podnoszeniu podatków – bez cięcia wydatków i reform strukturalnych.
FOR: Lepiej ciąć wydatki niż podnosić podatki

(CC BY-SA kenteegardin)

Raport stanowi polemikę z głośną pracą badawczą Oliviera Blancharda, głównego ekonomisty Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Francuski ekonomista tłumaczył w niej m.in. dlaczego recesja w Grecji okazała się głębsza niż spodziewał się tego MFW. Blanchard stwierdził, że w czasie kryzysu zmniejszyły się tzw. mnożniki fiskalne, które wcześniej przez dłuższy czas były na stałym poziomie. Mnożnik fiskalny mówi jak bardzo powiększy się PKB danego kraju na każde euro dodatkowych wydatków publicznych.

Autorzy raportu – Leszek Balcerowicz, Lech Kalina, Aleksander Łaszek i Andrzej Rzońca – tłumaczą, że problemem nie są mnożniki fiskalny ani zbyt radykalne zaciskanie pasa. Jest nim niewłaściwe podejście do konsolidacji finansów publicznych. Po pierwsze, sprowadzało się ono głównie do podwyżek podatków zamiast do kombinacji małych podwyżek podatków, cięć wydatków oraz reform strukturalnych. Po drugie, zmiany nastąpiły za późno. Po trzecie, były niewystarczające.

Autorzy podkreślają, że kraje Europy przechodziły kryzys w bardzo zróżnicowany sposób, zależnie od polityki gospodarczej, jaką podjęły. Kraje, które są w dobrej sytuacji takie jak Szwecja dokonały zacieśnienia fiskalnego o podobnych rozmiarach jak te, które są w złej sytuacji. Różne były składniki, które złożyły się na to zacieśnienie.

Kraje, które poradziły sobie z kryzysem gros dostosowania fiskalnego dokonały przez cięcie wydatków. Kraje, które sobie nie radzą podniosły podatki i obcięły inwestycje, ale zredukowały wydatki tylko w niewielkiej mierze.

Struktura-dostosowania-fiskalnego-2009-2012-r.
Cały raport oraz prezentację można znaleźć na stronie FOR.

(CC BY-SA kenteegardin)
Struktura-dostosowania-fiskalnego-2009-2012-r.
Struktura-dostosowania-fiskalnego-2009-2012-r.

Tagi