Dzieki PSD2 banki mogą działać jako fintechy

Nowe uprawnienia, które daje Dyrektywa PSD2, mają osłabić uprzywilejowaną pozycję banków w świadczeniu usług płatniczych. Może się jednak okazać, że wśród najbardziej zdeterminowanych do świadczenia nowych usług płatniczych będą właśnie banki. PSD2 może więc zaostrzyć międzybankową konkurencję.