Autor: Jacek Ramotowski

Dziennikarz zajmujący się rynkami finansowymi, zwłaszcza systemem bankowym.

Banki zaczęły się bać nowego kryzysu

Zmienność, niepewność i ryzyko związane z pogarszającą się sytuacją makroekonomiczną na świecie to dla banków największe wyzwanie i źródło największych obaw - wskazują wyniki najnowszego badania „Banking Banana Skins”.
Banki zaczęły się bać nowego kryzysu

Celem międzynarodowej ankiety nowojorskiego think-tanku Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) i firmy PwC jest uchwycenie prognoz bankowców na najbliższe dwa-trzy lata. Oprócz ryzyka związanego z sytuacją makroekonomiczną jako drugie największe zagrożenie postrzegana jest cyberprzestępczość.

Te zagrożenia odsunęły w tym roku na nieco dalszy plan największą dotąd zmorę bankowego biznesu, czyli wprowadzane na wszystkich kontynentach nowe pokryzysowe regulacje rynków finansowych. Banki deklarują też, że poprawia się nieco dostępność kapitału. Z badania wynika, że polscy bankowcy wyróżniają się narzekaniami nie tylko na europejskie prawo, ale także na surowość Komisji Nadzoru Finansowego.

Co takiego w sytuacji gospodarki spędza sen ze zmęczonych powiek światowej elity bankowego biznesu? Oczywiście spadające ceny surowców i związane z tym kłopoty kredytowanych wcześniej hojnie firm z branż wydobywczych i górniczych. Powodem do zaniepokojenia jest słabnący wzrost gospodarki Chin i innych rynków wschodzących oraz utrzymująca się słabość ekonomiczna państw Południa Europy.

Największy niepokój budzi wysokie zadłużenie wszystkich sektorów, i publicznego, w tym rządów, i prywatnego, zarówno firm, jak i gospodarstw domowych. Widać z tego, że nie wszystkie banki wyciągnęły wnioski z poprzednich fal kryzysu długu i niekoniecznie rozsądnie zachowywały się w erze ekstremalnie niskich stóp procentowych. Mają teraz powody, żeby z obawą spoglądać, jak wyglądają u nich wskaźniki złych kredytów. Niektórzy  przedstawiciele sektora bankowego prognozują, że trzecia fala kryzysu już wzbiera.

Wskaźniki złych kredytów zapewne już zachowują się niepokojąco, bowiem w tegorocznym badaniu z jedenastego na szóste miejsce awansowały wyzwania związane z jakością zarządzania ryzykiem, a ryzyko związane ze sposobem prowadzenia działalności skoczyło na ósmą pozycję z odległej szesnastej. Na siódmym miejscu, a więc bardzo wysokim, utrzymało się ryzyko związane z udzielaniem kredytów. Po raz pierwszy w rankingu wyzwań na 10 pozycji pojawiła się konieczność dostosowania modelu biznesowego do regulacji i zmieniającego się świata.

Zmagania z cyberprzestępcami to już nie bajka o żelaznym wilku, ale chleb powszedni bankowców. Postrzeganie wyzwań związanych z walką z cyberprzestępcami już od lat wzrastało, ale w tym roku wskoczyło z dziewiątego miejsca aż na drugie. Gdyby nie gwałtowne pogorszenie sytuacji na rynkach i w gospodarce w drugiej połowie 2015 roku, cyberataki zostałyby uznane za największe zagrożenie dla światowego sektora bankowego.

Jak bankowcy wobec tych wszystkich wyzwań oceniają samych siebie? W skali od 1 do 5 średnia ocena wypadła na 3,13, czyli na trójkę z maleńkim plusem. Ale i tak jest to najwyższa ocena, jaką środowisko wystawiło same sobie od czasu kryzysu.

Pomimo lekkiej poprawy samooceny bankowcy niejednokrotnie pytają samych siebie, czy już pracują w wymierającej branży. Badanie CSFI i PwC potwierdza dużą zasadność takich obaw. Stabilną, czwartą pozycję zajmują w badaniach zagrożenia związane z postępem technologicznym. Może to oznaczać, że liczne banki nadal nie nadążają za wyzwaniami rzuconymi przez nowe technologie w sektorze finansowym. „(Banki) często popadają w uzależnienie od swoich technologicznych podwykonawców, bez których nie mogłyby sprawnie funkcjonować” – napisano w raporcie z badań.

Są takie kraje, w których banki boją się kogoś nawet bardziej niż cyberprzestępców. Boją się polityków. Wprawdzie w tym roku w globalnym badaniu zmniejszyły się nieco obawy, że politycy – wykorzystując panującą po kryzysie w wielu społeczeństwach niechęć i brak zaufania do banków – mogą te nastroje wykorzystywać, żeby wpływać destrukcyjnie na sektor bankowy. Obawy te urosły jednak w Polsce. Polscy bankowcy przeczuwają, że politycy mogą kreować nowe problemy, a wśród tych, z którymi już mają do czynienia, wymieniają podatek bankowy oraz wciąż nowe propozycje pomocy dla kredytobiorców zadłużonych we frankach.

Badania CSFI i PwC prowadzone są od 1996 roku. Ostatnie zrealizowane zostało w IV kwartale 2015 w 52 krajach z udziałem 672 respondentów – przedstawicieli banków, zarządzających ryzykiem, naukowców i analityków branży. Wzięło w nim udział 7 osób z Polski.

>>Polska wersja raportu

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Zgodnie ze wstępnymi wynikami badania przeprowadzonego przez autora artykułu podatek bankowy wpłynął na skalę wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej, rynek pieniężny oraz oprocentowanie depozytów i kredytów. Badanie nie wykazało natomiast jednoznacznie, aby podatek istotnie zmniejszył wartość udzielonych kredytów czy rentowność banków.
Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Banki – nowe wyzwania w kryzysowej rzeczywistości

Kategoria: Analizy
Można zaryzykować twierdzenie, że w ciągu 30-lecia, jakie upłynęło od czasu transformacji systemowej, sektor bankowy nigdy nie był w tak skomplikowanym położeniu jak obecnie. Stoją przed nim cztery potężne wyzwania.
Banki – nowe wyzwania w kryzysowej rzeczywistości