Banki nie biorą pieniędzy z powietrza

VoxEU

Banki komercyjne tworzą prywatne pieniądze, przekształcając niepłynne aktywa czyli zdolność kredytobiorcy do spłaty w przyszłości w płynne, czyli depozyty bankowe. W przeciwnym razie szybko stałyby się niewypłacalne.