Trzeba zacząć dyskusję o większym otwarciu na pracowników ze Wschodu

Trzeba zacząć dyskusję o większym otwarciu na pracowników ze Wschodu

Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju. (Fot. MR)

– Trzeba zacząć dyskusję o większym otwarciu się na pracowników ze Wschodu, bo to może być problem w dłuższym terminie (…) Odnotowujemy problemy z podażą pracy – w tej chwili mamy rynek pracownika i to widać, bo firmy uczone doświadczeniami nie startują w przetargach, wiedząc, że będą miały problemy z ich realizacją – mówi Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju.

(Źródło: PAP, oprac. mp)

Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju. (Fot. MR)

Tagi


Artykuły powiązane

Niepracujący Nord Stream 2 opłaca się Gazpromowi

Kategoria: Analizy
Z technicznego punktu widzenia gazociąg Nord Stream 2 od końca grudnia jest gotowy do rozpoczęcia tłoczenia gazu. Niezbędne jest przejście procedury jego certyfikacji i odpowiednia decyzja niemieckiego urzędu zaaprobowana przez KE. Wbrew pozorom Gazpromowi może nie zależeć na szybkim jej podjęciu.
Niepracujący Nord Stream 2 opłaca się Gazpromowi

Globalizacja finansowa i nierówności

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ostatnich dziesięcioleciach obniżył się  poziom globalnych nierówności, ale w tym samym okresie w znacznej liczbie gospodarek wzrósł poziom nierówności wewnątrzkrajowych. Autorzy niniejszego artykułu identyfikują kanały, poprzez które globalizacja finansowa wzmacnia nierówności i prezentują sposoby łagodzenia niekorzystnych zjawisk przy pomocy odpowiedniej polityki publicznej.
Globalizacja finansowa i nierówności

Rosnące zarobki pracowników potrafiących podejmować dobre decyzje

Kategoria: Trendy gospodarcze
W latach 1960–2017 doszło do ponad dwukrotnego zwiększenia rozmiarów wzrostu zarobków w cyklu życiowym pracownika (tj. wzrostu zarobków między początkowym okresem kariery a okresem, w którym pracownik uzyskuje najwyższe zarobki). Skąd ta zmiana?
Rosnące zarobki pracowników potrafiących podejmować dobre decyzje