Izrael to jeden wielki start-up

Sebastian Stodolak

Powszechne jest mniemanie, że innowacyjność bierze się z wydatków na badania i rozwój. To nieporozumienie, bo to wydatki na badania i rozwój biorą się z innowacyjności – przekonuje Saul Singer, dziennikarz, publicysta i współautor książki „Start-up Nation.”