Pracownik jak złoto

Aleksander Piński

Jakość pracowników to podstawowa przewaga konkurencyjna na rynku – piszą Leerom Segal, Aaron Goldstein, Jay Goldman oraz Rahaf Harfoush w książce „The Decoded Company: Know Your Talent Better Than You Know Your Customers”.