Makroekonomia

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Piotr Żuk, Michał Ledóchowski
Wymiana korzyści płynących z automatyzacji: Rola polityki fiskalnej

Wymiana korzyści płynących z automatyzacji: Rola polityki fiskalnej

MFW
Pogarszające się nastroje konsumentów: wczesny wskaźnik recesji w USA?

Pogarszające się nastroje konsumentów: wczesny wskaźnik recesji w USA?

VoxEU
Kryzys i ożywienie inne niż poprzednie

Kryzys i ożywienie inne niż poprzednie

Piotr Szpunar
Wysokie stopy procentowe nie powstrzymają inflacji fiskalnej

Wysokie stopy procentowe nie powstrzymają inflacji fiskalnej

Leon Podkaminer
Inflacja widziana z innej strony

Inflacja widziana z innej strony

Paweł Kowalewski
W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Wojciech Mroczek
Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Piotr Żuk, Anna Duszak
Inflacja może być przejściowa, ale do wyższych cen trzeba się przyzwyczajać

Inflacja może być przejściowa, ale do wyższych cen trzeba się przyzwyczajać

Nikodem Szewczyk
Inflacja w 2021 r. - spojrzenie na ceny sztywne

Inflacja w 2021 r. – spojrzenie na ceny sztywne

VoxEU