Zagraniczni inwestorzy nadal widzą Polskę atrakcyjną

Mimo spadku inwestycji w 2016 roku Polska jest oceniana przez inwestorów zagranicznych jako jeden z najatrakcyjniejszych w Europie krajów.
Zagraniczni inwestorzy nadal widzą Polskę atrakcyjną

(CC By NC Grzegorz Zukowski)

W ankiecie koniunkturalnej, której wyniki przedstawiła Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) Polska zajęła drugie miejsce w regionie, po Czechach. Uzyskaliśmy notę 4,09 (maksymalna to 6), zaś nasi południowi sąsiedzi 4,13. Na kolejnych miejscach pierwszej dziesiątki rankingu uplasowały się: Słowacja, Estonia, Słowenia, Łotwa, Chorwacja, Litwa, Węgry i Rumunia.

Pośród 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej stosowanych w badaniu, firmy zagraniczne operujące w Polsce najlepiej oceniały: członkostwo w Unii Europejskiej, kwalifikacje pracowników, jakość i dostępność poddostawców, wykształcenie akademickie i produktywność oraz zmotywowanie pracowników.

Podobnie jak w 2016 r., najniżej oceniano stabilność polityczno-społeczną, przewidywalność polityki gospodarczej w Polsce, obciążenia podatkowe, elastyczność rynku pracy, system kształcenia zawodowego, system i instytucje podatkowe.

Stabilność polityczno-społeczna, która jeszcze w 2015 r. zajmowała w rankingu czynników zachęcających inwestorów zagranicznych pozycję 6. w 2016 r. spadła na pozycję 20 (oceniana jest na 2,39 pkt.) Jeszcze niżej oceniana jest przewidywalność polityki gospodarczej – 2,24 pkt.

Polska wciąż jest tania dla inwestorów

Zdecydowana większość respondentów ankiety koniunkturalnej pozytywnie oceniła obecny stan polskiej gospodarki. Ponad połowa (54,3 proc.) wybrała ocenę zadowalającą, a kolejne 32,1 proc. – dobrą. Negatywną opinię wyraziło jednak 13,6 proc. ankietowanych.

Zdaniem ponad połowy respondentów (54,6 proc.) perspektywy dla polskiej gospodarki w 2017 roku nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2016. Co piąty przedsiębiorca (21,7 proc.) ocenił perspektywy jako dobre. Źle oceniło je 23,6 proc. ankietowanych.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) przeprowadziła ankietę we współpracy z trzynastoma izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. W badaniu udział wzięło 369 firm zagranicznych operujących w Polsce. Dodatkowo atrakcyjność poszczególnych rynków oceniło 1365 inwestorów niemieckich operujących w 15 krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

 

(CC By NC Grzegorz Zukowski)

Tagi


Artykuły powiązane

Ryzyko podatkowe a realizacja celów polityki fiskalnej państwa

Kategoria: Analizy
Ryzyko podatkowe a realizacja celów polityki fiskalnej państwa

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Polska atrakcyjna dla inwestorów

Kategoria: Raporty
Polska atrakcyjna dla inwestorów

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac