Autor: Justyna Salamon

Doktorantka na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Religioznawstwa UJ

Sztuczna inteligencja – korzyści i zagrożenia

Sztuczna inteligencja coraz bardziej wpływa na współczesny świat. Mimo że wciąż jesteśmy daleko od tego, aby maszyny zdominowały wszystkie aspekty życia, dostępność technologii opartych na sztucznej inteligencji, a zwłaszcza zdolność maszyn do przechowywania i oceny ogromnych ilości informacji jest bezsprzeczna.
Sztuczna inteligencja – korzyści i zagrożenia

(©Envato)

Znaczenie tej technologii doceniono w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych tzw. Agendy 2030. Jednym z istotnych celów jest wzmocnienie badań naukowych i podniesienie poziomu technologicznego sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie rozwijających się. Realizacji tego zadania ma służyć zwiększenie liczby innowacji i wzmocnienie kadry pracowników naukowo-badawczych. Agenda zwraca uwagę na znaczenie sztucznej inteligencji oraz jej interdyscyplinarny charakter i zdolność do przyspieszania rozwoju społeczno-ekonomicznego. Sztuczna inteligencja ułatwia bowiem wykorzystanie technologii do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju kraju. Z drugiej jednak strony może ona nieść ze sobą ryzyko, któremu należy zapobiegać, chroniąc się przed manipulacją czy monitorując proces automatyzacji pracy.

Aby zdefiniować zdolność do absorpcji i wykorzystania potencjału innowacyjnego sztucznej inteligencji przez dany kraj stworzony został Government Artificial Intelligence Readiness Index. Indeks zawiera oznaczenie poziomu rozwoju cyfrowego kraju, innowacyjności rządu, i możliwości istniejących systemów. Na ogólny wynik indeksu składa się 11 elementów, pogrupowanych w czterech obszarach: zarządzanie; infrastruktura i dane; umiejętności i edukacja; oraz usługi rządowe i publiczne. Wedle raportu za rok ubiegły liderem są Stany Zjednoczone, wyprzedzając Singapur oraz Wielką Brytanię. Polska znajduje się na 34 miejscu, co stanowi potencjalnie dobry punkt wyjścia na przyszłość.

Chatboty umożliwiają – na przykład w USA – skrócenie czasu reakcji i zwiększenie możliwości koncentracji urzędników państwowych na zadaniach o większej wartości społecznej.

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest z powodzeniem w administracji publicznej. Chatboty umożliwiają – na przykład w USA – skrócenie czasu reakcji i zwiększenie możliwości koncentracji urzędników państwowych na zadaniach o większej wartości społecznej.

Z kolei w obszarze edukacji sztuczna inteligencja umożliwia uczniom odgrywanie bardziej aktywnej roli w procesie uczenia się. Pozwala centrom kształcenia i szkolenia zidentyfikować tych uczniów, którzy wymagają większego wsparcia. Może wspierać takie zadania jak ocena i identyfikacja kompetencji uczniów (modele predykcyjne sztucznej inteligencji), traktowanie uczniów zgodnie ze zróżnicowaniem funkcjonalnym (uczenie analityczne, dostosowane systemy oparte na sztucznej inteligencji), nowe modele korepetycji (inteligentne systemy nauczania), systemy rekomendacji i informacji zwrotnych; przewidywanie awarii oraz wczesne wykrywanie wyróżniających się studentów za pomocą systemów uczenia maszynowego i oceny kompetencji.

Sztuczna inteligencja może być rozpatrywana jako zagrożenie i wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego.

Sztuczna inteligencja może być rozpatrywana jako zagrożenie i wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego. Zasadniczo może to obejmować dwa rodzaje zagrożeń, jedno o pochodzeniu technologicznym a drugie mające źródło w ludzkim zachowaniu. Z zagrożeniem technologicznym możemy mamy do czynienia, jeśli sztuczna inteligencja przewyższy ludzką inteligencję. Ten scenariusz jest znany jako „wielka osobliwość” i jego główne niebezpieczeństwa polegają na tym, że super sztuczna inteligencja może potencjalnie wpłynąć w przyszłości na losy ludzkości.

W sektorze finansów zastosowanie sztucznej inteligencji ma wiele pozytywnych aspektów. Prowadzi do poprawy wydajności, redukcji kosztów, wzrostu jakości, wzrostu poziomu zadowolenia klienta. Jest to możliwe dzięki zautomatyzowanym procesom operacyjnym i analitycznym. Poprzez takie techniki jak przetwarzanie języka naturalnego lub rozpoznawanie obrazu, jednostki mogą automatyzować te zadania, które są bardziej powtarzalne lub zapewniają mniejszą wartość dodaną (np. odpowiedzi na często zadawane pytania). Z jednej strony prowadzi to do zmniejszenia możliwych błędów ludzkich, a z drugiej strony do wzrostu wydajności i spadku kosztów związanych z tymi zadaniami. Zastosowania tej technologii w różnych obszarach sektora finansowego są wielorakie i można je znaleźć w całym łańcuchu wartości, od zadań przetwarzania (back-office) do interakcji z klientem (front-office), przechodząc przez czynności związane z kontrolą oraz z monitorowaniem operacji. Niektóre aplikacje mają na celu poprawę jakości obsługi klienta (np. uwierzytelnianie za pomocą danych biometrycznych), podczas gdy inne mają na celu optymalizację i / lub przekształcenie procesów w różne fazy świadczenia usług finansowych (np. przy użyciu nowych źródła danych do wyboru inwestycji lub ustalania premii za ryzyko).

Zobacz również: https://www.dev.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/chatgpt-czy-powinni-tego-zabronic/

Sztuczna inteligencja wyróżnia się jako technologia ogólnego przeznaczenia, zmieniająca wszystko: sposób produkcji, konsumpcji, handlu i pracy. Doświadczenie poprzednich rewolucji przemysłowych (maszyna parowa pod koniec XVIII wieku, elektryczność i linie montażowe pod koniec XIX wieku, technologie informacyjne i komunikacyjne pod koniec XX wieku – pierwsza, druga i trzecia rewolucja przemysłowa) wskazuje, że firmy i kraje dysponujące nową technologią, mają najwięcej możliwości wzrostu. Sztuczna inteligencja rozwija się w tym samym tempie, jakie charakteryzowało trzecią rewolucję przemysłową. Pozytywny scenariusz zakłada, że przyjęcie i upowszechnienie sztucznej inteligencji w gospodarce da lepsze rezultaty w stosunku do tego, co miało miejsce podczas trzeciej rewolucji przemysłowej.

Ciekawym przykładem zastosowania sztucznej inteligencji jest firma Unima z Meksyku. Opracowano w niej narzędzie terminowej diagnozy, pozwalające na weryfikację, czy dana osoba jest zainfekowana chorobą taką jak gruźlica lub grypa. Ta meksykańska firma biotechnologiczna została uznana za najlepsze przedsiębiorstwo w obszarze zdrowia „Singularity University” podczas Globalnego Szczytu 2017 w San Francisco. Unima opracowała technologię do diagnozowania choroby zakaźnej w sposób szybki i tani, która może być stosowana przez lekarzy, pielęgniarki lub pracowników socjalnych bezpośrednio w punkcie opieki. Uzyskanie odpowiedzi – czy dana osoba jest zakażona następuje w okresie 15 minut, bez potrzeby korzystania z drogiego wyposażenia laboratoryjnego. Przedsiębiorcy stworzyli test, na którym umieszcza się próbkę krwi pacjenta. Po 15 minutach wykonuje się zdjęcie z aplikacji, pobranej na smartfona, a w mniej niż 10 sekund wykrywanie porównawcze daje diagnozę. Jeśli obraz odpowiada diagnozie, choroba zakaźna wywołana przez wirusa lub bakterię taką jak malaria, żółta febra, gruźlica lub HIV jest natychmiast wykrywana. Celem Unimy jest rozwiązanie problemu dostępu do badań dla ludzi, którzy żyją w krajach lub w miejscach o ograniczonych zasobach.

Zobacz również: https://www.dev.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/co-przyniesie-wprowadzenie-sztucznej-inteligencji-do-opieki-zdrowotnej/ 

Jak widać, sztuczna inteligencja coraz bardziej wpływa na współczesny świat. Mimo że jesteśmy daleko od tego, aby maszyny zdominowały wszystkie aspekty życia, zdolność maszyn do przechowywania i oceny ogromnych ilości informacji jest bezsprzeczna. Według raportu „Monitoring trendów w innowacyjności”, przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, do 2025 roku Polska będzie potrzebować około 200 tys. specjalistów ds. sztucznej inteligencji. Szacuje się, że wartość AI wzrośnie do ponad 190 mld dolarów, a rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wdroży 97 proc. największych międzynarodowych firm.

(©Envato)

Tagi


Artykuły powiązane

Globalny wyścig regulacyjny w zakresie AI

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dlaczego UE powinna skoncentrować się na jakości danych i zasadach przypisania odpowiedzialności za jakość produktu?
Globalny wyścig regulacyjny w zakresie AI

Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu ostatniej dekady wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach gwałtownie wzrosło. W badaniu CfM-CEPR z maja 2023 r. poproszono członków europejskiego panelu o oszacowanie wpływu sztucznej inteligencji na globalny wzrost gospodarczy i stopy bezrobocia w krajach o wysokich dochodach w nadchodzącej dekadzie.
Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Nowe horyzonty i możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ciekawe, kiedy sztuczna inteligencja (SI) wysadzi z rynku ekspertów tej dziedziny, któ-rzy podejmują próby opisywania procesów i pytań, na które jeszcze nie ma odpowiedzi – szczególnie w sytuacji, kiedy stała się ona bardzo szybko jedną z najbardziej transforma-cyjnych technologii naszych czasów, rewolucjonizując branże i zasadniczo zmieniając sposób działania przedsiębiorstw i inicjatyw biznesowych.
Nowe horyzonty i możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie