Autor: Sergiej Druchin

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, analityk zespołu makroekonomii w PIE

Spowolnienie w Niemczech osłabi polski przemysł

Polska jest głównym dostawcą części i komponentów niemieckiego przemysłu – spowolnienie wpłynie na krajowe firmy. Kluczową rolę w bilateralnych stosunkach handlowych odgrywa branża motoryzacyjna, sektor maszynowy oraz producenci elektroniki. Problemy może odczuć też branża transportowa.
Spowolnienie w Niemczech osłabi polski przemysł

(©Envato)

Gospodarka Niemiec w latach 2023 i 2024 będzie w słabej kondycji. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że PKB spadnie o 0,5 proc. w 2023 r. i odbije o 0,9 proc. w 2024 r. Komisja Europejska jest nieco bardziej optymistyczna, zakładając spadek o 0,4 proc. w 2023 r. oraz wzrost o 1,1 proc. w 2024 r. Głównymi przyczynami spowolnienia są malejąca konsumpcja oraz słabe wyniki exportu. Niemiecki urząd statystyczny wskazuje, że konsumpcja w pierwszym kwartale była niższa o 1,2 proc. rdr, w II kwartale o 1,3 proc. Główną przyczyną były malejące wydatki gospodarstw domowych oraz restrykcyjna polityka fiskalna niemieckiego rządu. Konsumpcja publiczna w II kwartale 2023 r. spadła o 3,1 proc. rdr.

Zobacz również:
https://www.dev.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/motoryzacja-w-niemczech-w-obliczu-wyzwan/

Spowolnienie gospodarcze przyczynia się do niższego wzrostu cen. Inflacja osiągnęła poziom 4,3 proc., co stanowi wyraźny spadek. Dotyczy on jednak głównie cen żywności i energii. We wrześniu 2023 r. ceny żywności wzrosły o 8,1 proc., podczas gdy energii spadły o 0,8 proc. W styczniu 2023 r. tempo wzrostu w obu grupach wynosiło kolejno 16,6 proc. i 25,1 proc. Warto zwrócić uwagę, że wskaźnik inflacji bazowej jest nadal wysoki – we wrześniu wyniósł 4,8 proc.

Pomimo spadającej inflacji siła nabywcza niemieckich obywateli wciąż jest znacznie poniżej poziomu z 2019 r. Recesja w 2020 r. oraz wysoka inflacja w 2022 r. mocno ograniczyły zarobki Niemców. Niemiecki urząd statystyczny podaje, że na koniec 2022 r. dochody były realnie o 5,2 proc. niższe niż w 2019 r. Dodatkowo nastroje konsumenckie utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Badanie GfK wskazuje niższe wyniki niż przed pandemią COVID-19. To świadczy o trwających trudnościach i niepewnościach gospodarczych, które nadal wpływają na psychologię konsumencką w Niemczech.

Największy partner handlowy

Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, przez co spowolnienie gospodarcze może być odczuwalne przez polskich przedsiębiorców. Udział naszego eksportu do Niemiec wynosi prawie 30 proc., co jest absolutnym rekordem. Drugim największym partnerem handlowym są Czechy, które odpowiadają za około 6 proc. polskiego eksportu. Część tego handlu także jest bezpośrednio związana z łańcuchem dostaw. Łączna nadwyżka handlowa Polski z Niemcami wyniosła 22 mld euro, co jest największym rezultatem wśród wszystkich partnerów handlowych. Od 2012 r. Polska systematycznie odnotowuje nadwyżkę w handlu towarami – w 2021 r. wyniosła ona 8,9 mld euro.

Zobacz również:
https://www.dev.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/spowolnienie-uderza-w-niemieckie-firmy/

Wymiana handlowa między Polską a Niemcami wykazuje wyraźną asymetrię, co jest bezpośrednim wynikiem różnic w rozmiarze gospodarki obu tych krajów. Warto zaznaczyć, że nasz kraj jest znacznie mniejszym gospodarczo państwem niż nasi zachodni sąsiedzi, co ma istotny wpływ na charakter tej wymiany. Z analizy bazy danych TIVA w 2020 r. wynika, że wartość dodana wytworzona w Polsce, która zależała od konsumpcji końcowej w Niemczech wyniosła 38,5 mld dol. Dla porównania w 2004 r. w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wynosiła ona 13,5 mld dol. Wartość dla Niemiec wyniosła natomiast 32,6 mld dol., czyli relatywnie jednak dużo mniej ze względu na wielkości tych dwóch gospodarek.

Ważne sektory i spowolnienie

Spowolnienie uderzy w sektor maszynowy i producentów elektroniki. Dotychczas znaczenie tych branż oraz producentów sprzętu elektrycznego dynamicznie rosło – w 2021 r. wyroby z tych grup stanowiły 26,1 proc. całego polskiego eksportu do Niemiec. Dane opublikowane przez GUS wskazują, że przez pierwsze 8 miesięcy 2023 r. Polska wyeksportowała produkty z tej kategorii o łącznej wartości 18 mld euro. To oznacza wzrost o 2 mld euro w porównaniu z 2022 r.

Zobacz również:
https://www.dev.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/niemiecka-gospodarka-traci-moc/

Spadek nowych zamówień oraz gorsze przewidywania dla przemysłu wpłyną przede wszystkim na niemiecką branżę motoryzacyjną. Badania Komisji Europejskiej wskazują, że ocena nowych zamówień w motoryzacji spadła w III kwartale 2023 r. Badanie Ifo wskazuje jednocześnie na ciągły spadek portfela nowych zamówień – wskaźnik Ifo jest tu ujemny od maja 2023 r., co świadczy o mocnym załamaniu. Spowolnienie w tym sektorze może mocno uderzyć w polskich przedsiębiorców – popyt ze strony niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego odpowiada za 1 proc. polskiego PKB.

Dekoniunktura przyniesie też ograniczenie niemieckich inwestycji, a Niemcy są drugim największym inwestorem w polskiej gospodarce. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazują, że niemiecki kapitał zainwestowany w Polsce wyniósł 38,8 mld zł, co stanowi aż 16,8 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ogółem Niemcy zainwestowały w Polsce ponad 200 mld zł, począwszy od 1995 r. Liczba firm naszego zachodniego sąsiada dalej rośnie w Polsce – GUS wskazuje, że w 2023 r. firmy z niemieckim kapitałem były na drugim miejscu na liście nowopowstałych spółek w naszym kraju.

Niemieccy inwestorzy odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce, koncentrując się przede wszystkim na branży transportowej. Według raportu AHK Polska, to sektor usług transportowych przyciąga najwięcej kapitału od niemieckich inwestorów, stanowiąc aż 37 proc. wszystkich zainwestowanych środków. Niemiecki kapitał jest obecny w wielu sektorach polskiej gospodarki, od usług bankowych aż po produkcję sprzętu AGD. Pomimo szerokiego spektrum działalności, wartość inwestycji jest największa w sektorze handlu i produkcji.

(©Envato)

Tagi


Artykuły powiązane

Niemiecka gospodarka traci moc

Kategoria: Trendy gospodarcze
Gospodarka naszego zachodniego sąsiada znalazła się na rozdrożu. To wynik niewystarczającego dostosowania do zmian koniunkturalnych i strukturalnych w światowej ekonomii. Sprawia to, że dotychczasowy model gospodarczy oparty na eksporcie staje się trudniejszy do kontynuowania.
Niemiecka gospodarka traci moc

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Chińskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jesteśmy świadkami dużych zmian w inwestycjach chińskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, nie tylko w ich skali, ale przede wszystkim w strukturze. Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku europejskim stało się dla chińskich inwestorów trudniejsze, ale rynek ten jest dla nich wciąż atrakcyjny i perspektywiczny.
Chińskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej