Rynek nieruchomości wciąż chory na COVID

Marek Pielach

Przy obowiązujących do niedawna niemal zerowych stopach procentowych mieszkania stały się pożądanym towarem. O tym niedopasowaniu podaży do popytu mówili uczestnicy konferencji oddziału NBP w Łodzi i Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.