Przebieg integracji euroazjatyckiej niemile zaskoczył pomysłodawcę, czyli Rosję

Jakub Biernat

Siedem lat od powstania Unii Celnej, którą tworzy kilka krajów byłego ZSRR wokół Rosji, zweryfikowało, do czego tak naprawdę potrzebna jest im ekonomiczna integracja. Okazało się, że zamiast sprzyjać wzrostowi produkcji Unia przyczyniła się do wzrostu nielegalnego eksportu spoza wspólnoty.