Prezes NBP: Dzięki temu, że mamy własną walutę, to złoty pozostanie naszym głównym zaworem bezpieczeństwa na wypadek zjawisk kryzysowych

Prezes NBP: Dzięki temu, że mamy własną walutę, to złoty pozostanie naszym głównym zaworem bezpieczeństwa na wypadek zjawisk kryzysowych

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński (©NBP)

„Dzięki temu, że mamy własną walutę, to złoty pozostanie naszym głównym zaworem bezpieczeństwa na wypadek zjawisk kryzysowych. Gdy wchodzimy w okres gorszej koniunktury, to odbija się na kursie złotego, ale nie na bezrobociu” – stwierdził w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” prof. Adam Glapiński, prezes NBP. „Tymczasem inne gospodarki, pozbawione własnej waluty, reagują w takiej sytuacji wzrostem bezrobocia” – ocenił profesor.

„Tymczasem wartość złotego może czasem rosnąć, czasem obniżać się – w taki sposób reagujemy na fluktuacje koniunktury gospodarczej. W razie jej pogarszania złoty się osłabia, ale jednocześnie rośnie konkurencyjność naszej gospodarki, a zwłaszcza naszego eksportu. Ale potem idziemy w drugą stronę, jednak nie reagujemy bezrobociem i upadkami firm – kontynuował prof. Adam Glapiński.

W ocenie prezesa NBP presja inflacyjna będzie najprawdopodobniej stopniowo słabnąć, ale dyskusja o możliwościach obniżek stóp procentowych na razie nie wydaje się bliską perspektywą.

„Obecnie zakładamy, że w czasie wakacji presja inflacyjna się ustabilizuje i w kolejnych kwartałach zacznie słabnąć” – powiedział w wywiadzie prezes NBP.

„Jeśli w kolejnych miesiącach okaże się, że popytowe czynniki stojące za inflacją hamują i pojawiłoby się ryzyko wyraźnego osłabienia koniunktury, wtedy powstaną warunki do dyskusji o możliwościach obniżek stóp procentowych, ale na razie nie wydaje się to bliską perspektywą – podkreślił prof. Adam Glapiński.

Wywiad z prof. Adamem Glapińskim pt. „Obiecali stołek Tuskowi za wepchnięcie nas w Euro” został opublikowany 17 sierpnia 2022 r. w „Gazecie Polskiej”.

Prezes NBP, prof. Adam Glapiński (©NBP)

Artykuły powiązane

Złoty na drodze ku normalności (cz. 2)

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dewaluacja z 27 sierpnia 1993 r. nieco zmąciła dobry nastrój wywołany wejściem Polski na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Jest jednak rzeczą oczywistą, że polepszenie wizerunku danej waluty musi być poprzedzone trwałą poprawą kondycji gospodarczej. A ta ostatnia nie może ograniczać się wyłącznie do jednego wskaźnika gospodarczego, czyli wzrostu PKB.
Złoty na drodze ku normalności (cz. 2)

Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Kategoria: Analizy
Banki centralne nie mogą pozostać bezczynne w oczekiwaniu na ustanie szoku podażowego, gdyż może to zdestabilizować oczekiwania inflacyjne i rozkręcić spiralę inflacyjną.
Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Prezes NBP: Realizuje się projekcja inflacji z marca

Kategoria: Analizy
Jeśli będzie inflacja wyrywać się do góry z korytarza, który przewidujemy, to jesteśmy gotowi na reakcję, ale jesteśmy też gotowi zareagować w drugą stronę, jeśli scenariusz będzie wyjątkowo dobry – mówił prof. Adam Glapiński.
Prezes NBP: Realizuje się projekcja inflacji z marca