Pokusa nadużyć spowszechniała

Pokusa nadużycia jest coraz bardziej powszechna. Mimo że zjawisko to leży u źródeł ostatniego kryzysu, nie zniknęło ze świata finansów po okresie recesji. Przeciwnie – w wielu sektorach rośnie w siłę. Ekspansję tzw. moral hazard może ograniczyć zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstw.