Pogarszające się nastroje konsumentów: wczesny wskaźnik recesji w USA?

VoxEU

Pomimo poprawy koniunktury na rynku pracy oczekiwania amerykańskich konsumentów co do przyszłego stanu gospodarki w sposób istotny się pogarszają, co wynika prawdopodobnie z obaw i niepokojów związanych z kolejnymi falami zachorowań na COVID-19.