Pocovidowe przesilenie w cieniu wojny – konsekwencje dla globalizacji

Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński

Pandemia i wojna w Ukrainie uwidoczniły ograniczenia w zakresie obecnego modelu współpracy międzynarodowej. Autorzy twierdzą, że koncepcja racjonalnej, empatycznej i inkluzywnej globalizacji jest możliwa i wykonalna.