Nie było jeszcze pandemii o takich skutkach gospodarczych

Obserwator Finansowy

Pandemia Covid-19 jest nie tylko najpoważniejszym globalnym kryzysem zdrowotnym od czasu grypy z 1918 roku, ale stanie się też jedną z najbardziej kosztownych gospodarczo pandemii w najnowszej historii – uważają autorzy opracowania BIS.