Neoliberalizm – wszelkie zło tego świata?

Witold Kwaśnicki

Neoliberalizm atakowany jest ze wszystkich możliwych stron, a użycie określeń „liberał” czy „neoliberał” traktowane jest jak inwektywa.