Na wzrost inflacji musimy reagować ostrożnie i elastycznie

Nasze działania są próbą ograniczenia wystąpienia efektów wtórnych, aby – gdy negatywne szoki podażowe znikną – inflacja również spadła szybko – mówi Mārtiņš Kazāks prezes Banku Łotwy i członek Rady Prezesów EBC.

– Naszym głównym zadaniem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen i uczynimy wszystko, co konieczne, by ten cel osiągnąć – przypomniał Mārtiņš Kazāks w wywiadzie dla „Obserwatora Finansowego”. Odbył się on 10 czerwca w kuluarach konferencji „Polityka monetarna w nowej europejskiej rzeczywistości” („Monetary Policy in a New European Reality”). W Warszawie debatowali przedstawiciele banków centralnych państw Trójmorza.

Zapytaliśmy, czy banki centralne mogą opanować inflację bez dużych szkód dla wzrostu gospodarczego i czy obecna inflacja ma bardziej charakter podażowy czy popytowy.

– Jest oczywistą rzeczą, że inflacja napędzana jest przede wszystkim szokami podażowymi związanymi z agresją Rosji na Ukrainę, przekładającymi się na rosnące ceny energii oraz żywności, ale ma ona jednak nieco szerszy wymiar, co powoduje wzrost ryzyka wystąpienia efektów wtórnych – odpowiadał Mārtiņš Kazāks. – Uzdrowienie sytuacji nie będzie łatwe. Czyha na nas wiele zagrożeń i dlatego musimy reagować zarówno ostrożnie, jak i elastycznie.

Rozmawialiśmy  również o tym, czy sama przynależność Łotwy do strefy euro zwiększa  poziom bezpieczeństwa, zarówno politycznego jak i ekonomicznego oraz o perspektywach gospodarczych państw Trójmorza w czasie toczącej się wojny na Ukrainie.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Kategoria: Trendy gospodarcze
Inicjatywa Trójmorza nie jest dla UE konkurencją, a próbą ściślejszej współpracy regionu, np. w zakresie infrastruktury, głównie pod względem gęstości sieci transportowych i energetycznych wewnątrz krajów, jak i połączeń między państwami Trójmorza, w szczególności na osi północ-południe.
Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Kategoria: Analizy
Rynki akcji państw Trójmorza są mocno zróżnicowane. Większość z nich w ostatnich latach przeżywała stagnację, ale globalny wzrost zainteresowania akcjami wśród inwestorów indywidualnych może być szansą na ich rozwój. Czy pod wspólnym szyldem?
Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza