MFW wspiera zdolności instytucjonalne państw, m.in. z pomocą Polski

Paweł Bagiński

MFW od lat wspiera państwa członkowskie w budowaniu zdolności instytucjonalnych i to głównie za pośrednictwem ośrodków regionalnych. Najnowszym jest Regionalne Centrum Pomocy Technicznej MFW na Kaukazie, w Azji Środkowej i Mongolii (CCAMTAC), którego jednym z donatorów jest – po raz pierwszy – Polska.