Kraje trójmorza mają duży potencjał ekonomiczny i polityczny

Kraje trójmorza udowodniły w ostatnich trzech miesiącach, że stanowią siłę i trafnie zdiagnozowały sytuację międzynarodową. Świat nam pokazuje, że trzeba być podmiotem bardzo silnym ekonomicznie, żeby odgrywać ważną rolę w polityce międzynarodowej – mówi pani Marta Kightley, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, portalowi „Obserwator Finansowy”.

Rozmowa z Martą Kightley, wiceprezesem NBP – pierwszym zastępcą Prezesa NBP
– transkrypcja wywiadu (PDF)

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Kategoria: Analizy
Banki centralne nie mogą pozostać bezczynne w oczekiwaniu na ustanie szoku podażowego, gdyż może to zdestabilizować oczekiwania inflacyjne i rozkręcić spiralę inflacyjną.
Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Sektor bankowy Trójmorza na froncie covidowym

Kategoria: Analizy
Efektywny policy mix polityki pieniężnej, fiskalnej i ostrożnościowej zastosowany wobec sektora bankowego przyniósł w państwach TSI oczekiwane efekty: zachowanie stabilności systemu finansowego i utrzymanie dostępności finansowania dla gospodarki realnej po wybuchu pandemii.
Sektor bankowy Trójmorza na froncie covidowym