Kapitał płynie wolniej, ale się trzyma

O 65 proc. zmalały przepływy kapitału w świecie między rokiem 2007 a 2016 – wynika z raportu opublikowanego przez McKinsey Global Institute dotyczącego globalizacji w finansach. Globalizacja nie jest jednak w odwrocie m.in. dzięki kapitałowi z Chin, Japonii, Kanady i innych krajów pozaeuropejskich.

Zapaść w przepływach kapitału – jak podsumowuje raport The new dynamics of financial globalisation – dotknęła przede wszystkim rynek pożyczek międzybankowych w strefie euro. Zmalał on w ciągu ostatniej dekady o 45 proc., a w liczbach bezwzględnych – w przeliczeniu – aż o 7,3 bln dolarów. Rynek ten kwitł szczególnie w Europie, gdyż był podstawowym źródłem udzielania kredytów zaciąganych m.in. na cele mieszkaniowe w innych krajach i walutach.

Nie oznacza to jednak końca procesu globalizacji, gdyż na dotychczasowym poziomie utrzymują się przepływy kapitału związanego z inwestycjami, w tym także z inwestycjami o charakterze bezpośrednim. Dotyczy to zwłaszcza Chin, których zagraniczna ekspansja finansowa powiększyła się w ostatnich dziesięciu latach trzykrotnie.

Zmiana struktury w przepływach kapitałowych (mniej operacji krótkoterminowych, więcej inwestycji długoterminowych) oznacza w istocie stabilizację globalizacji finansowej na osiągniętym wcześniej wysokim jej poziomie. Dla uzmysłowienia sobie skali finansowej globalizacji warto spojrzeć na procentowe udziały oraz wielkości zaangażowania zagranicznego kapitału w poszczególnych krajach. W obu przypadkach zaangażowanie to jest na ogół wyższe w krajach rozwiniętych niż w krajach rozwijających się.


Tagi


Artykuły powiązane

Pocovidowe przesilenie w cieniu wojny – konsekwencje dla globalizacji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia i wojna w Ukrainie uwidoczniły ograniczenia w zakresie obecnego modelu współpracy międzynarodowej. Autorzy twierdzą, że koncepcja racjonalnej, empatycznej i inkluzywnej globalizacji jest możliwa i wykonalna.
Pocovidowe przesilenie w cieniu wojny – konsekwencje dla globalizacji

Gdzie i dlaczego płynie kapitał lubiący ryzyko

Kategoria: Trendy gospodarcze
Co jest najważniejszym determinantem inwestycji funduszy wysokiego ryzyka na wybranym rynku, oprócz jakości biznesu potencjalnej spółki portfelowej? Tempo wzrostu PKB? A może wysokość wydatków na badania i rozwój? To też, ale istnieje czynnik jeszcze ważniejszy – przekonuje Sylwia A. Domańska w książce „Determinanty inwestycji venture capital w krajach Unii Europejskiej”.
Gdzie i dlaczego płynie kapitał lubiący ryzyko

Między deglobalizacją a spowolnioną globalizacją: jak wygląda sytuacja w Europie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W przypadku Europy rola globalnego handlu jest bardzo ważna dla setek tysięcy firm i milionów miejsc pracy, które istnieją dzięki światowym przepływom handlowym. Mamy wyraźne sygnały, że globalizacja w Europie nadal wykazuje tendencję wzrostową i możemy mieć tylko nadzieję, że dotychczasowe wskaźniki globalizacji są dobrą wskazówką na przyszłość.
Między deglobalizacją a spowolnioną globalizacją: jak wygląda sytuacja w Europie