Jak skończy się ta wojna?

Harold James

Całkowite odcięcie dostaw gazu rurociągiem Nord Stream 1 pokazuje, jak bardzo zdesperowani są rosyjscy przywódcy. Droga do zwycięstwa militarnego jest już dla Rosji całkowicie zamknięta, ale istnieje realna szansa, że nasilona wojna gospodarcza rozbije chwiejną solidarność krajów Unii Europejskiej i doprowadzi do upadku NATO. Tym samym Rosja mogłaby osiągnąć swój najważniejszy cel tej wojny – chodziło nie tyle o zrównanie Ukrainy z ziemią, ale o rozbicie tego, co Putin postrzega jako wrogi „Zachód”.