Jackson Hole: W poszukiwaniu utraconej produktywności

Marek Pielach

Mamy coraz więcej dowodów na rosnącą koncentrację i spadającą dynamikę przemysłu w USA. To co dobre dla giełdy ogranicza jednak wzrost w całej gospodarce – wynika z prezentacji podczas sympozjum zorganizowanym przez Fed.