Internet jest dziś dla kultury tym, czym kiedyś maszyna drukarska

Sebastian Stodolak

Krytycy uważają, że w internecie promuje się głównie kulturę niską. – Aż tak źle nie jest. Dzięki rewolucji cyfrowej kultura przeżywa odrodzenie – twierdzi prof. Joel Waldfogel, ekonomista z Uniwersytetu w Minnesocie, autor książki „Renesans Cyfrowy: Co dane i ekonomia mówią o przyszłości kultury popularnej”.