Inflacja a skumulowane luki płacowe

VoxEU

Autorzy analizy twierdzą, że obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost inflacji, który może wynikać z incydentalnych wzrostów dochodów oraz z zatorów podażowych, nie utrwali się, dopóki utrzymują się znaczne skumulowane luki między płacami bieżącymi a szczytowymi poziomami płac z okresu przed kryzysem.