Globalizacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

W handlu międzynarodowym będą decydować inne czynniki niż tylko minimalizacja kosztów. Będziemy się zastanawiać, kto i co produkuje oraz w jakich warunkach. Mam nadzieję, że to zbliży podobne do siebie kraje – mówi Michal Horváth, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Monetarnych Banku Słowacji.

Rozmowa z „Obserwatorem Finansowym” odbyła się w kuluarach konferencji „Polityka monetarna w nowej europejskiej rzeczywistości” (Monetary Policy in a New European Reality). 10 czerwca 2022 r. w Warszawie debatowano o gospodarkach państw Trójmorza, ale nie tylko.

Odnosząc się do pytania o możliwość okiełznania inflacji Michal Horváth odparł: To trudne zadanie balansowania na bardzo cienkiej linie, przed którym stoją główne banki centralne. (…) W takich warunkach stopniowe, jak mówimy w społeczności EBC – zależne od danych, elastyczne podejście jest prawdopodobnie najlepsze.

Nasz rozmówca udzielił także odpowiedzi, czy w okresie kryzysu przynależność do strefy euro stanowi najlepsze rozwiązanie, czy jednak posiadanie własnej waluty przyniosłoby większe korzyści.

Transcription of an interview with Michal Horváth

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Kategoria: Analizy
Na początku lipca 2021 r. EBC przedstawił wyniki przeglądu strategicznego. Kluczowe aspekty strategii pozostały bez zmian, a modyfikacje, których wprowadzanie jest w dużej mierze rozłożone w czasie, były oczekiwane przez uczestników rynku lub potwierdziły faktyczny sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez EBC.
Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Kategoria: Analizy
W reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce EBC dokonywał okresowych przeglądów swojej strategii, jednak nieregularnie, podkreślając kontynuację dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Tym razem zakończony przegląd strategii miał być jakościowo inny.
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię

Kategoria: Analizy
Wszystkie banki centralne gospodarek Trójmorza wyraźnie poluzowały w 2020 r. politykę pieniężną w niezwłocznej reakcji na wybuch pandemii COVID-19. Rodzaj wykorzystanych instrumentów był podobny w większości z tych gospodarek, pomimo różnic dotyczących reżimu polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna w krajach Trójmorza w reakcji na pandemię