Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Davos 2021 – dzień pierwszy

W tym roku Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się wirtualnie, a spotkanie fizyczne jest planowane na maj w Singapurze. Tematem przewodnim Forum jest wpływ pandemii COVID-19 na przyspieszenie zmian systemowych i strukturalnych na świecie, które dotyczą kwestii zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i technologicznych.
Davos 2021 – dzień pierwszy

(WEF, CC-BY-NC-SA)

Jednym z głównych wydarzeń podczas pierwszego dnia Forum było wystąpienie Xi Jinpinga, Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej – po kilkuletniej przerwie od wystąpień podczas tego wydarzenia. Przemówienie odbyło się w momencie, w którym świat nadal zmaga się z kryzysem zdrowotnym, a niektórzy przewidują możliwy reset stosunków między mocarstwami światowymi po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

W ocenie Xi Jinpinga świat osiągnął pierwsze postępy w walce z COVID-19, ale pandemia jest daleka od zakończenia. Prezydent Xi podkreślił, że istnieje potrzeba zrównoważenia reakcji na kryzys pandemiczny z rozwojem gospodarczym poprzez zmianę modeli wzrostu światowej gospodarki oraz ulepszenie ich struktury (dla Chin to zadanie może być łatwiejsze, ponieważ gospodarka chińska odnotowała wzrost PKB o 6,5% w czwartym kwartale 2020 r., co zwiększyło wzrost PKB w całym 2020 roku do 2,3%; ponadto Chiny już teraz są w trakcie wdrażania nowego modelu rozwojowego). W swoim przemówieniu zaapelował także o zacieśnienie globalnej współpracy – zarówno pod względem rozwoju gospodarczego, jak i pod kątem globalnego zarządzania zdrowiem publicznym.

Kwestia globalnej współpracy zdrowotnej była poruszana także podczas panelu pt. Responding to the COVID-19 Crisis. Paneliści, tj. Nancy Brown – dyrektor generalna American Heart Association, Anthony S. Fauci – dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), Frans van Houten – dyrektor generalny Royal Philips, Kyriakos Mitsotakis – premier Grecji oraz John Micklethwait – redaktor naczelny Bloomberg News podzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi tego, w jaki sposób firmy i rządy mogą ulepszać oraz zintensyfikować swoją współpracę w ramach działań mających na celu opanowanie kryzysu pandemicznego.

W szczególności wskazano, że należy poważnie traktować nowe warianty wirusa i obserwować ich ewolucję. W ocenie A.S. Fauci używane obecnie szczepionki będą właściwe zarówno w odniesieniu do mutacji wirusa z RPA, jak i z Wielkiej Brytanii. Mimo to zaznaczył, że już teraz należy podejmować wysiłki mające na celu stworzenie ulepszonej wersji szczepionki, która mogłaby przeciwdziałać kolejnym mutacjom koronawirusa.

A.S. Fauci podkreślił ponadto znaczenie otrzymania drugiej dawki szczepionki, co ma zapewnić ochronę przed wirusem i jego odmianami. W tym kontekście duże znaczenie odgrywa kwestia zaufania społeczeństwa do skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek, co było tematem przewodnim panelu pt. Boosting Vaccine Confidence.

Ważnym tematem omawianym podczas innych paneli był powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego po kryzysie zdrowotnym. Jedną z kluczowych dróg prowadzących do tego celu – według Haruhiko Kurody, prezesa Banku Japonii – jest bardziej ekologiczne podejście do rozwoju gospodarczego. Podobny pogląd przedstawiła Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, podczas panelu Restoring Economic Growth. Wśród innych czynników mających duże znaczenie dla zrównoważonego rozwoju wymieniano między innymi kwestie sprawiedliwości społecznej, parytetu płci, kapitalizmu interesariuszy, czy też współpracy publiczno-prywatnej.

W artykule autorka wyraża prywatne poglądy, a nie oficjalne stanowisko NBP.

(WEF, CC-BY-NC-SA)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Davos 2022 – dzień pierwszy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wpływ wojny w Ukrainie, niepewna przyszłość globalizacji oraz gorsze perspektywy gospodarcze to główne tematy omawiane podczas pierwszego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Davos 2022 – dzień pierwszy

Davos 2021 – dzień trzeci

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kolejny dzień Światowego Forum Ekonomicznego w Davos był poświęcony głównie kwestiom związanym ze zmianami klimatu i przeciwdziałaniu ich skutkom. Ważne głosy dotyczyły także problemu nierówności społecznych, pogłębiających się wskutek pandemii.
Davos 2021 – dzień trzeci

Davos 2021 – dzień czwarty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obrady Światowego Forum Ekonomicznego w czwartek dotyczyły w szczególności kwestii czwartej rewolucji przemysłowej i jej skutków m.in. dla rynku pracy, potencjału sztucznej inteligencji oraz konieczności zwiększenia integracji cyfrowej na świecie.
Davos 2021 – dzień czwarty