Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Davos 2021 – dzień drugi

Drugi dzień Światowego Forum Ekonomicznego zdominowały wystąpienia Angeli Merkel i Ursuli von der Leyen. Tematy wystąpień uczestników dotyczyły m.in. kwestii wolności słowa versus algorytmy i programy komputerowe, a także - zmian klimatycznych, ekologii oraz dostępności szczepień na COVID-19.
Davos 2021 – dzień drugi

(WEF, CC BY-NC-SA)

Kanclerz Niemiec, Angela Merkel, skupiła się w swoim wystąpieniu na znaczeniu multilateralizmu w rozwiązywaniu globalnych kryzysów, takich jak kryzys zdrowotny i klimatyczny. Wskazała, że pandemia uwydatniła znaczenie umów międzynarodowych, a w szczególności Konwencji o różnorodności biologicznej i porozumienia klimatycznego z Paryża.

W odniesieniu do kwestii zmian klimatycznych i porozumienia paryskiego, powiedziała, że Europa może stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu i wymieniła sposoby osiągnięcia 55-proc. redukcji emisji dwutlenku węgla. Dodała przy tym, że sukces tych zamierzeń zależy od równowagi działań ze strony publicznej i prywatnej, jak również od współpracy i pomocy krajom rozwijającym się.

Ponadto Angela Merkel dobrze oceniła decyzję administracji nowego prezydenta USA w sprawie ponownego zaangażowania w prace Światowej Organizacji Zdrowia i powiedziała, że ma nadzieję, że nowa administracja amerykańska będzie działała również na rzecz wzmocnienia Światowej Organizacji Handlu – według niej kluczowej organizacji dla handlu światowego.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, podzieliła się w swoim przemówieniu obawami dotyczącymi przyszłości demokracji i roli, jaką odgrywają duże firmy technologiczne w określaniu jakości informacji, które otrzymuje społeczeństwo.

W jej ocenie nie można akceptować tego, że decyzje, które mają istotny wpływ na demokrację, są podejmowane wyłącznie przez algorytmy i programy komputerowe, dlatego opowiedziała się za wprowadzeniem większej regulacji i ram prawnych dotyczących funkcjonowania największych firm technologicznych. W tym kontekście przytoczyła przykład niedawnej decyzji Twittera o usunięciu konta Donalda Trumpa jako poważną ingerencją w wolność słowa i wezwała prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, do przyłączenia się do unijnych działań na rzecz regulacji Big Tech.

Podobne zdanie dotyczące konieczności regulacji firm technologicznych, ze względu na ich wpływ na demokrację, przedstawił dzisiaj prezydent Francji, Emmanuel Macron.

Przewodnicząca KE odniosła się także do kwestii zmian klimatycznych, podkreślając dowody naukowe wskazujące na wyraźne powiązania między utratą różnorodności biologicznej a światowymi pandemiami oraz konieczność działań i współpracy międzynarodowej w sprawie zmian klimatu.

Davos 2021 – dzień pierwszy

W odniesieniu do Unii Europejskiej przewodnicząca von der Leyen mówiła także o proekologicznych programach unijnych, spośród których wymieniła plany renowacji 35 milionów domów w całej UE w celu zapewnienia większej efektywności energetycznej, a także wspieranie czystej mobilności miejskiej, w tym dekarbonizację flot autobusów.

Ważnym tematem dzisiejszych dyskusji była także kwestia pokryzysowego wzmocnienia systemu finansowego i walutowego. Podczas panelu Strengthening the Financial and Monetary System zastanawiano się miedzy innymi nad tym, w jaki sposób wyjść z okresu niskich stóp procentowych w sposób zsynchronizowany, co nie doprowadzi do zachwiania zaufania rynkowego.

Zdaniem François Villeroy de Galhau, prezesa Banku Francji, odbudowa po kryzysie pandemicznym powinna mieć charakter transformacji, w której głównej roli nie powinna odgrywać jedynie polityka monetarna. Równie ważna jest polityka fiskalna i reformy strukturalne.

W centrum uwagi pozostałych paneli drugiego dnia Forum był między innymi problem dystrybucji szczepionek, który w szczególności dotyka wiele krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Minister finansów Arabii Saudyjskiej, Mohammed Al-Jadaan, przedstawił podczas Forum nową inicjatywę dystrybucji szczepionek do biednych krajów tego regionu, która ma stanowić uzupełnienie inicjatywy Covax wspieranej przez Światową Organizację Zdrowia.

W artykule autorka wyraża prywatne poglądy, a nie oficjalne stanowisko NBP.

(WEF, CC BY-NC-SA)

Otwarta licencja


Tagi