Czy możliwa jest całkowita automatyzacja produkcji – i jakie byłyby jej skutki?

Jakub Growiec

Dotychczasowe doświadczenia mogą uspokajać, że automatyzacja działalności gospodarczej bywa jedynie częściowa, a pracownicy są zawsze niezbędni. Jednak nie musi być tak zawsze.