Czy Goodhart i Pradhan mają rację?

VoxEU

Starzenie się społeczeństw doprowadzi do spadku stopy oszczędności, wzrostu płac realnych i wyższej presji inflacyjnej. Wzmocni te zjawiska zmiana modelu gospodarczego Chin – to wnioski nowej książki Charlesa Goodharta i Manoi Pradhana. Niezależnie od tego, czy ta analiza się sprawdzi, jest ona mocnym argumentem na rzecz regularnej rewizji zasad polityki pieniężnej przez EBC.