Niskie stopy EBC pompują bańki na rynkach nieruchomości

Ostatnie decyzje Europejskiego Banku Centralnego zszokowały wielu obserwatorów. Choć cele, jakie zamierza osiągnąć - zapobiec inflacji i pobudzić wzrost - są jasne, jego konkretne posunięcia grożą wystąpieniem poważnej niestabilności.
Niskie stopy EBC pompują bańki na rynkach nieruchomości

Hans-Werner Sinn (CC BY-SA Metropolico.org)

Wszystko zaczęło się od zapowiedzi wprowadzenia euro na szczycie UE w Madrycie w 1995 r., która spowodowała dramatyczny spadek stóp procentowych.

Trwale niskie stopy procentowe napompowały bańkę inflacyjną w krajach Południowej Europy, osłabiły ich konkurencyjność oraz podniosły ceny aktywów i nieruchomości do niemożliwych do utrzymania poziomów. Kiedy bańka pękła, EBC starał się, aby ceny nie powróciły do stanów równowagi wykorzystując swoje prasy drukarskie i obiecując nieograniczone gwarancje dla inwestorów. Ostatnie decyzje ECB to kolejna dawka tego samego rozwiązania.

Oczywiście, kiedy kryzys finansowy uderzył z całą mocą w 2008 r., interwencje EBC były uzasadnione. Ale odkąd sytuacja w gospodarce światowej w 2009 r. zaczęła się normalizować, decyzje EBC są coraz bardziej problematyczne, bo pozwalają krajom Europy Południowej unikać reform strukturalnych.

Ale najgorsze może dopiero nadejść, gdy wciąż silne gospodarki strefy euro także stracą wiarygodność. Obserwujemy pierwsze niepokojące objawi. Rynki nieruchomości w Austrii, Niemczech i Luksemburgu praktycznie eksplodowały w trakcie kryzysu z powodu bardzo niskich stóp procentowych. W Austrii ceny nieruchomości wzrosły prawie o połowę, w Luksemburgu prawie o jedną trzecią.

Cały komentarz na stronie Project Syndicate.

Hans-Werner Sinn (CC BY-SA Metropolico.org)

Tagi


Artykuły powiązane

Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Kategoria: Analizy
Na początku lipca 2021 r. EBC przedstawił wyniki przeglądu strategicznego. Kluczowe aspekty strategii pozostały bez zmian, a modyfikacje, których wprowadzanie jest w dużej mierze rozłożone w czasie, były oczekiwane przez uczestników rynku lub potwierdziły faktyczny sposób prowadzenia polityki pieniężnej przez EBC.
Modyfikacja strategii EBC nie wywołała poruszenia na rynkach finansowych

Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Kategoria: Analizy
W reakcji na zmiany zachodzące w gospodarce EBC dokonywał okresowych przeglądów swojej strategii, jednak nieregularnie, podkreślając kontynuację dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej. Tym razem zakończony przegląd strategii miał być jakościowo inny.
Ewolucja strategii polityki pieniężnej EBC

Dylematy Rady Prezesów EBC

Kategoria: Analizy
Banki centralne potrafią zaskakiwać. W przypadku zbliżającego się posiedzenia Rady Prezesów EBC panuje konsensus co do jednego: raczej można wykluczyć podwyżki oprocentowania.
Dylematy Rady Prezesów EBC