Autor: Obserwator Finansowy

Pieniądze z 500+ widać w budżetach domowych

Dochody z programu „Rodzina 500+” odpowiadają za 2,5 punktów procentowych z 6,1 proc. wzrostu realnych dochodów sektora gospodarstw domowych w drugim kwartale 2016 roku. Co ciekawe Program 500+ przekłada się na razie głównie na wzrost oszczędności - wynika z badania NBP.
Pieniądze z 500+ widać w budżetach domowych

„W drugim kwartale 2016 roku wzrost realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych wyraźnie przyspieszył. W ujęciu realnym zwiększyły się one o 6,1 proc. rok do roku, wobec dynamiki na poziomie 3,5 proc. rok do roku w poprzednim kwartale. Istotny wkład w dynamikę dochodów do dyspozycji brutto miał wzrost świadczeń, w tym związanych z programem Rodzina 500+. Wypłaty w ramach tego programu w drugim kwartale 2016 roku wyniosły ok. 5 mld zł i odpowiadają za ok. 2,5 punktów procentowych łącznego przyrostu dochodów do dyspozycji” – czytamy w raporcie „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych – II kw. 2016 r” przygotowanym przez NBP.

Dalej ekonomiści NBP wyjaśniają, że wzrost dochodów nie przełożył się do tej pory na wyraźnie wyższe tempo wzrostu spożycia prywatnego (w drugim kwartale 2016 +3,3 proc. rok do roku), ale mogło to być spowodowane opóźnieniem części wypłat z programu Rodzina 500+. Nowe wypłaty, dobre nastroje konsumentów oraz dobra sytuacja na rynku pracy powinny jednak zaowocować wyższym wzrostem popytu konsumpcyjnego w kolejnych kwartałach.

Na razie jednak efekty prorodzinnego programu widać głównie w zwiększonej stopie oszczędności dobrowolnych. W raporcie znajdują się trzy hipotezy tłumaczące ten stan rzeczy.

Po pierwsze środki z 500+ służą jako oszczędności buforowe dla najbiedniejszych rodzin;

Po drugie cześć gospodarstw domowych, szczególnie ze starszymi dziećmi może rezerwować te środki na przyszłą konsumpcję;

Po trzecie program ten trafia też do rodzin lepiej sytuowanych, w których skłonność do oszczędzania jest większa.

Z raportu wynika także, że dochody z pracy najemnej stanowią 40 proc. dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych (już wraz z obciążeniami jak składki na ubezpieczenia i podatki), a świadczenia z ubezpieczeń społecznych i z pomocy społecznej w drugim kwartale wzrosły o 12,4 proc. rok do roku i stanowią teraz ponad 20 proc. dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych (to źródło dochodu jest dominujące w przypadku ponad 36 proc. gospodarstw domowych).

>>cały raport na stronie NBP


Tagi


Artykuły powiązane

Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny

Kategoria: Analizy
Dzięki 500+ banki zauważą biedniejsze rodziny

Bez oszczędności trudno o inwestycje

Kategoria: Trendy gospodarcze
Bez oszczędności trudno o inwestycje

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac