Autor: Obserwator Finansowy

KOBE: OFE są lepsze niż ZUS, także według metodologii zaproponowanej przez rząd

Rząd twierdząc, że ZUS szybciej pomnaża pieniądze emerytów niż OFE, porównuje rzeczy nieporównywalne – podtrzymuje swoje stanowisko Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego po ujawnieniu przez Ministerstwo Finansów zastosowanej metody obliczania stóp zwrotu w ZUS i OFE.

W odpowiedzi na Kontrraport Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego Ministerstwo Finansów opublikowało suplement do Przeglądu pod tytułem „Pomiar przeciętnych stóp zwrotu w OFE i wskaźników waloryzacji w ZUS.”

W „Suplemencie” ekonomiści MF opisali dokładnie metodologię liczenia stopy zwrotu w ZUS i OFE, czego nie zawierał oryginalny dokument rządu „Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego”.

Wg ekonomistów Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego, miary według której MF obliczył zwrot z oszczędności ZUS i z zwrot z oszczędności w OFE są nieporównywalne. Gdyby zastosowano zaproponowaną przez MF miarę zarówno do ZUS jak i OFE średnioroczny zwrot za lata 2000-2012 dla OFE wyniósłby 6,51% zaś dla ZUS 5,62%.

Zdaniem ekonomistów KOBE wniosek stawiany w dokumencie MF, że ZUS szybciej pomnaża oszczędności emerytalne niż OFE jest wynikiem przyjętej metody waloryzacji w składek ZUS.

Autorzy raportu wskazują, że przyjęta metoda waloryzacji jest niewłaściwa – wprowadza dużą zmienność wypłacanych emerytur dla osób o podobnej historii składkowania, np. osoba, która przejdzie na emeryturę w czerwcu będzie miała znacznie (ok.9 proc.) niższą emeryturę niż ta która przejdzie na nią w styczniu.

>>czytaj też: System emerytalny – jeden filar i dwa kikuty

Ponadto metoda waloryzacji składki w ZUS jest wynikiem arbitralnej decyzji rządu i parlamentu:

„OFE zostały pokonane przez ZUS na sterydach – kwartalna waloryzacja jest bowiem de facto obietnicą dotacji z budżetu państwa. Budżet zaś, jeśli by zechciał i jeśli jego wiarygodność finansowa by na to pozwoliła, mógłby przecież dotować w takim samym stopniu także emerytury wypłacane przez OFE.”

Pełny raport na stronie KOBE.

oprac. k. ned.


Tagi


Artykuły powiązane

OFE, czyli całe ryzyko na plecach podatnika

Kategoria: Analizy
OFE, czyli całe ryzyko na plecach podatnika

Zmiany w OFE to ryzyko systemu emerytalnego

Kategoria: Analizy
Zmiany w OFE to ryzyko systemu emerytalnego

Marginalizacja OFE pomoże, ale na krótką metę

Kategoria: Analizy
Marginalizacja OFE pomoże, ale na krótką metę

Popularne artykuły

Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Kategoria:
Gdzie będzie polska gospodarka za lat 5, 10

Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Kategoria: Rynki kapitałowe
Finanse publiczne: Brak długofalowego myślenia

Bankowość pod okiem Allaha

Kategoria: Rynek bankowy
Bankowość pod okiem Allaha

Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Kategoria: Polityka pieniężna
Jak rozwijał się kryzys 2007-2009 - infografika, kalendarium

Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Łosoś nie zastąpi ropy. Norwegia w kryzysie

Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pracownicy widmo, czyli jak komputery wynajmują ludzi do prostych prac