Grecy powiedzieli NIE

Euro w dół, złoty w dół, frank w górę, giełdy w dół - takie są pierwsze reakcje po zwycięstwie w referendum greckim przeciwników porozumienia z kredytodawcami. Obok pierwszych komentarzy dziś m.in. warto przeczytać, co o przyszłości strefy euro sądzi Hans Werner Sinn, jakie państwa najczęściej i najdłużej bankrutowały (Polska na niezłym czwartym miejscu), co premier Malezji powiedziałby premierowi Grecji oraz na deser porównanie oświadczeń majątkowych pań Kopacz i Szydło.
Grecy powiedzieli NIE

wiadomosciGrecki minister finansów napisał po referendum, że „wyciąga pomocną dłoń do naszych kredytodawców, zadzwonimy do każdego, by znaleźć wspólne stanowisko”. Jednak kilka godzin później – w poniedziałek rano – złożył niespodziewaną dymisję, by ułatwić rozmowy z kredytodawcami. Z kolei politycy niemieccy twierdzą, że wynik referendum oznacza koniec członkostwa Grecji w strefie euro – relacjonuje Telegraph i publikuje za Barclays Bank tabelę ekspozycji poszczególnych państw na Grecję via system wspólnej waluty. Czyli ich straty gdyby doszło do Grexit: Niemcy 95 mld, Francja 72 mld, nawet Słowacja ponad 3 mld. Średnio 3,4 proc. PKB.

Cfinanse-publiczneztery scenariusze według Deutsche Bank: miękki program dla Grecji, bankrutuje ale zostaje, coraz większe problemy z bankami i nowy rząd oraz porozumienie i ostatni wariant – Grexit. Trzeci i czwarty są najbardziej prawdopodobne.

Podobnie dla Barclaysa i JP Morgan – scenariusz bazowy to Grexit. Rozpadający się grecki system bankowy skróci czas na potencjalne negocjacje.

prasaJeśli trzeba będzie, to tak jak Kalifornia, wyemitujemy elektroniczne kwity IOU – Ambrose Evans-Pritchard cytuje greckiego ministra finansów. W innych wypowiedziach Varoufakis wykluczał wprowadzenie równoległej waluty. Kluczowe pytanie – czy EBC odmrozi linie kredytową dla banków greckich. Jeśli nie podwyższy limitu pomocy płynnościowej, banki pozostaną zamknięte, a kraj będzie się pogrążał w chaosie. Twardogłowi w Syrizie chcą przejąć kontrolę nad bankiem centralnym Grecji, gdyż nie maja zaufania do jego aktualnego prezesa, mianowanego jeszcze przez poprzedni rząd. „Mamy techniczne możliwości druku banknotów 20 – eurowych” – zaznacza jeden z nich. Zdaniem AE-P Francja i Włochy są skłonne do poszukiwania nowego porozumienia z Grecją, Niemcy -nie.

uslugiGuntram Wolff z Bruegel po ogłoszeniu wyników referendum napisał: będą nowe negocjacje w sprawie trzeciego programu ratunkowego, o ile Bundestag i inne parlamenty zgodzą się na to; Grexit jest realną możliwością, podobnie jak i porozumienie, nieco korzystniejsze niż ostatnia oferta Trojki.

wywiadyPaul Krugman stwierdził w New York Times: wszyscy powinni być zadowoleni, to koniec wykrwawiania Grecji. Gdyby próba zastraszenia Grecji okazała się skuteczna, byłby to fatalny precedens.

makroekonomiaHans Werner Sinn, szef instytutu niemieckiego IFO, w wywiadzie dla Telegraph mówi, że jeśli Francja i inne kraje nie podejmą reform podażowych, to strefa euro skazana jest na stagnację trwającą dekadę lub dłużej i na niepokoje społeczne. „Przewiduję, że euro nie rozpadnie się, ale doprowadzi do stagnacji i animozji miedzy ludźmi w Europie, silniejszych niż widzimy obecnie”. Francja musi zmniejszyć swój sektor publiczny, który dziś reprezentuje 55 proc. PKB, o co najmniej 10 punktów procentowych. Ukrywanie bezrobocia w sektorze publicznym nie jest zdrowym rozwiązaniem. Sinn w nowej książce „Europułapka” proponuje wprowadzenie mechanizmu czasowego opuszczenia strefy euro, dewaluacji, redukcji długu i powrotu do strefy.

mobilnaGdyby 20 lipca Grecja nie spłaciła 3,5 mld euro pożyczki z EBC, mogłoby to oznaczać bankructwo greckich banków. By temu zapobiec Hugo Dixon proponuje dofinansowanie Grecji przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wykupiłyby greckie obligacje posiadane przez EBC i uzgodniły z Atenami okres karencji w spłacie. Mogłyby też wymienić te obligacje na krótkoterminowe bony skarbowe. Zamiast rządu USA, nabywcą mógłby być hedge fund, gotów zaryzykować swoje pieniądze. Gdyby w ciągu kilku tygodni powstał nowy rząd skłonny do współpracy i potem obligacje zostały wykupione, zarobek mógłby być przyzwoity. To tylko skrót rozważań i możliwości, cały tekst pokazuje wszakże, że 20 lipca będzie kolejną ważną datą.

zegarAndy Mukherjee, też z Reutersa, opisuje fikcyjną rozmowę premiera Grecji Tsiprasa z Mahathirem Muhammadem, premierem Malezji w okresie kryzysu finansowego 1998 roku. Tsipras mówi, że Stiglitz i Krugman radzą mu wprowadzenie drachmy i dewaluację. Malezja zdewaluowała swoja walutę w 1998 roku i dopiero po dewaluacji powiązała sztywno z dolarem. Mahathir udziela rad Tsiprasowi, co ten powinien zrobić. Rozmowa jest dość zabawna i warta przeczytania. Ówczesny minister finansów Malezji chciał się podporządkować MFW, Mahathir go wyrzucił i w końcu zamknął w więzieniu. Malezyjczyk mówi Tsiprasowi, że nie musi zamykać ministra Varoufakisa w więzieniu, ale swoją drogą byłoby ciekawe jak daje sobie radę w prawdziwym życiu z dylematem więźnia (Varoufakis jest ekspertem teorii gier).

wiadomosciCiekawy wykres przygotował Bank of America. Grecja od 1800 roku przez 48 lat znajdowała się w stanie bankructwa lub restrukturyzacji (było 5 takich okresów). Nas zaciekawiło niezłe miejsce Polski – 3 bankructwa (oprócz znanego przypadku postgierkowskiego z początku lat 80, niespłacane były także obligacje II Rzeczpospolitej po II wojnie światowej, ale trzeciego przypadku nie kojarzę – czy wystąpił przed reformą walutową Grabskiego?) i ok. 38 lat, co daje nam pod tym względem czwarte miejsce za Grecją, Meksykiem i Rosją. Rekordzistami w liczbie bankructw są Turcja i kilka państw Ameryki Łacińskiej – po 8, 9 przypadków.

pracaNa chwilę wróćmy do Polski. Ekonomiści FOR Aleksander Łaszek i Wiktor Wojciechowski piszą, jak ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych w Polsce, a jednocześnie minimalizować ryzyko spadku popytu na legalną pracę . Do najważniejszych elementów tej propozycji należą – jak podaje FOR: 1) 6-krotne zwiększenie kosztów uzyskania przychodów (z 1335 zł do 8000 zł rocznie), co wzmocni bodźce do pracy osób o relatywnie niskiej produktywności, a przez to także o niskich dochodach, 2) likwidacja zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu: 20% dla umów zlecenia i 50% dla umów o dzieło – koszty uzyskania przychodów dla tych umów będą identyczne, jak w przypadku umów o pracę. 3) Likwidacja składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla wszystkich pracowników poniżej 30. roku życia, co ma wzmocnić popyt na pracę wśród osób młodych. Wśród pozostałych 7 propozycji jest także ozusowanie umów-zlecenia i kilka dotyczących elastycznych stosunków pracy.

wkaznikiNa deser dla oddechu ciekawe porównanie, które sporządził Superexpress, a relacjonuje portal niezależna.pl. Otóż dziennik sprawdził oświadczenia majątkowe pań Szydło i Kopacz i okazało się, że premier Ewa Kopacz zgromadziła 68 tys. zł, 1800 dolarów oraz 520 euro, ale ma do spłaty w sumie ponad 432 tys. zł (kredyt na zakup mieszkania, kredyt na urządzenie mieszkania, kredyt odnawialny i dwa kredyty konsumpcyjne). Beata Szydło zaoszczędziła 60 tys. 978 zł i nie ma żadnych kredytów do spłacenia.

wiadomosci
finanse-publiczne
prasa
uslugi
wywiady
makroekonomia
mobilna
zegar
wiadomosci
praca
wkazniki

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Wpływ referendum ws. brexitu na lokalny rynek pracy w Wielkiej Brytanii

Kategoria: VoxEU
Groźba odwrócenia integracji handlowej z głównymi partnerami kraju może mieć znaczący wpływ na popyt na siłę roboczą. Po głosowaniu w sprawie brexitu szereg brytyjskich regionów zanotowało znaczny spadek liczby ogłaszanych w internecie ofert pracy.
Wpływ referendum ws. brexitu na lokalny rynek pracy w Wielkiej Brytanii

Koszty brexitu dla brytyjskiego handlu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Analiza pokazała, że rosnące prawdopodobieństwo brexitu znacznie zmniejszyło wartość eksportu Wielkiej Brytanii. Efekt ten był szczególnie wyraźny w branżach narażonych na  wyższe koszty handlowe w przypadku „twardego” brexitu.
Koszty brexitu dla brytyjskiego handlu

Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Kategoria: Analizy
Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.
Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?