Wyniki wyszukiwania dla wybranego tagu: embargo

Five years of Russian sanctions — who are the winners and the losers?

Five years of Russian sanctions — who are the winners and the losers?

Banning food from the West will not bring success to Russian manufacturers

Banning food from the West will not bring success to Russian manufacturers

Blokada żywności z Zachodu nie da sukcesu rosyjskim producentom

Blokada żywności z Zachodu nie da sukcesu rosyjskim producentom

Francja w Rosji inwestuje bez oporów

Francja w Rosji inwestuje bez oporów

The embargo has transformed the Russian food market

The embargo has transformed the Russian food market

Embargo zmieniło rosyjski rynek żywności

Embargo zmieniło rosyjski rynek żywności

Putin destroys bourgeois food, while Poland builds new trade channels

Putin destroys bourgeois food, while Poland builds new trade channels

Putin utylizuje burżuazyjną żywność, Polska tworzy nowe kanały

Putin utylizuje burżuazyjną żywność, Polska tworzy nowe kanały

Sankcje gospodarcze tylko czasem skutkują

Sankcje gospodarcze tylko czasem skutkują

Poles will not eat what Russians will not buy

Poles will not eat what Russians will not buy