Wyniki wyszukiwania dla wybranego tagu: badania ekonomiczne

Ostrożnie z wynikami badań innowacyjności

Ostrożnie z wynikami badań innowacyjności

Marki wyrobów tracą znaczenie przez recenzentów internetowych

Marki wyrobów tracą znaczenie przez recenzentów internetowych

Świat jeszcze mniej przewidywalny

Świat jeszcze mniej przewidywalny

Koszty polityki makroostrożnościowej

Koszty polityki makroostrożnościowej

Przedsiębiorczość imigrantów w Stanach Zjednoczonych

Przedsiębiorczość imigrantów w Stanach Zjednoczonych

Pułapki wnioskowania przyczynowo-skutkowego

Pułapki wnioskowania przyczynowo-skutkowego

Kobiety odgrywają ważną rolę w kształtowaniu polityki pieniężnej

Kobiety odgrywają ważną rolę w kształtowaniu polityki pieniężnej

W ekonomii panuje skrzywienie proamerykańskie

W ekonomii panuje skrzywienie proamerykańskie

Modelować czy nie modelować - oto jest pytanie

Modelować czy nie modelować – oto jest pytanie

Technologia zwiększa obroty handlowe

Technologia zwiększa obroty handlowe