Wideo Technologia w służbie pieniądza. Nowoczesne sposoby płatności

Nowoczesne technologie zmieniają oblicze bankowości: karty płatnicze, przelewy on-line, płatności zbliżeniowe, a nawet płatności przez telefon to coraz częściej wykorzystywane sposoby płacenia za towary i usługi. Jak wynika z danych NBP, 82 proc. Polaków posiada kartę debetową, 73 proc. korzysta z bankowości internetowej, a 54 proc. z bankowości mobilnej.
Jednak liczba transakcji dokonywanych za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych, czyli np. kart i przelewów, także tych dokonywanych telefonami i innymi urządzeniami mobilnymi, jest w Polsce wciąż niższa niż średnia liczona dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W 2015 roku takich transakcji na 1 mieszkańca Polski przypadało 127, a średnia w UE wyniosła 220 operacji. Ale to się szybko zmienia.

18.01.2018